גאומטריה 1

גיאומטריה 1 בשנה"ל תשע"ה בהנחיית ג'קי. (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 1 או לומדים אלגברה 1).

תיאור הקורס
בקורס זה נתוודע לעולם הגיאומטריה האוקלידית, נכיר מושגים כמו אקסיומה, משפט והוכחה ונלמד את אבני היסוד של תורה זו.
בהמשך נחקור לעומק את תכונות המשולש ונלמד את משפטי החפיפה של משולשים. נחזור ונפגוש במלבן ובתיבה ונתרגל חישובי שטחים, היקפים ונפחים.


השיעורים האחרונים

גיאומטריה 1 (1)

07.06.2015
נושא: תזכורת שטח משולש, מקבילית וטרפז.
עבודת כיתה: משימות 1-5 בעמוד 160 ומשימות 1-2 בעמוד 264.
עבודת בית: לסיים עבודת כיתה.

03.06.2015
נושא: תזכורת זוויות קודקודיות, צמודות ובין מקבילים.
עבודת כיתה: משימות 1-4 בעמוד 144.
עבודת בית: לסיים עבודת כיתה.

31.05.2015
נושא: גיאומטריה - חזרה.
עבודת כיתה: משחק kahoot.
עבודת בית: אין. להביא מחשבון לשיעור הבא.

27.05.2015
נושא: צל ודמיון משולשים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 276 ומשימות 2-3 בעמוד 273.
עבודת בית: משימות 4-5 בעמוד 278 ומשימות 1-2 בעמוד 278.

17.05.2015
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: פעילות מתוקשבת עם משולשים דומים, פתרון חלק ניכר מעבודת הבית.
עבודת בית: משימות 6-7 בעמוד 270 ומשימות 8-12 בעמוד 271, וכן מי שטרם הגיש - להגיש עבודת חזרה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל.

13.05.2015
נושא: דמיון משולשים
עבודת כיתה: פעילות עם משולשים, חולקה עבודת פתיחה ומשימה 1 בעמוד 268.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 268, משימות 3-4 בעמוד 269 ומשימה 5 בעמוד 270, וכן מי שטרם הגיש - להגיש עבודת חזרה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל.

10.05.2015
נושא: שטחים והיקפים
עבודת כיתה: התקיימה חזרה על שטחים והיקפים של משולש, ריבוע ומלבן וכן על שטחים והיקפים של עיגול ומעגל.
עבודת בית: עבודת הגשה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל, להביא מספריים לשיעור הבא לקראת הנושא "דמיון משולשים", וכן להביא מתמטיקה משולבת לכיתה ח' חלק א'.

06.05.2015
נושא: מבדק
עבודת כיתה: התקיים מבדק צובר בדגש על חפיפת משולשים.
עבודת בית: אין.

03.05.2015
נושא: חזרה לקראת מבדק משפטי חפיפה של משולשים (ראשון, שני ושלישי)
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' חלק א'.
עבודת כיתה: חולקה עבודת חזרה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה.

26.04.2015
נושא: משפטי חפיפה של משולשים (ראשון, שני ושלישי)
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' חלק א'.
עבודת כיתה: משימות 4,6 בעמוד 129, משימה 9 בעמוד 130, משימה 1 בעמוד 133 ומשימה 2 בעמוד 134.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 134, ומשימות 4-6 בעמוד 130.

19.04.2015
נושא: משפטי חפיפה של משולשים (ראשון, שני ושלישי)
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' חלק א'.
עבודת כיתה: משימות 3-4 בעמוד 124, משימה 5 בעמוד 126 ומשימה 6 בעמוד 127.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 128, משימות 3,5 בעמוד 129 ומשימה 7 בעמוד 130.

15.04.2015
נושא: משפט חפיפה שלישי - צלע, צלע צלע.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא משפט חפיפה שלישי.

22.03.2015
נושא: משפט חפיפה שני - זווית, צלע, זווית.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא משפט חפיפה שני, לפי מבנה ההוכחה הנלמד (שאלות 3-8).

18.03.2015
נושא: משפט חפיפה ראשון - כתיבת הוכחה גאומטרית.
עבודת כיתה: משימות 4-5 בדף העבודה והחזרת מבדקים בנושא תיבות וקטעים מיוחדים במשולש.
עבודת בית: להשיב על 3 שאלות מתוך 6-11 בדף העבודה בנושא משפט חפיפה ראשון, לפי מבנה ההוכחה הנלמד.

15.03.2015
נושא: משפט חפיפה ראשון.
עבודת כיתה: משימות 1-3 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים משימה 4 בדף העבודה בנושא משפט חפיפה ראשון.

11.03.2015
נושא: תיבות וקטעים מיוחדים במשולש.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בדגש על הנושאים האחרונים: תיבות וקטעים מיוחדים במשולש (חוצה זווית, תיכון, גובה ואנך אמצעי).
עבודת בית: אין.

08.03.2015
נושא: תיבות וקטעים מיוחדים במשולש.
עבודת כיתה: עבדות חזרה לקראת המבדק בדגש על הנושאים האחרונים: תיבות וקטעים מיוחדים במשולש (חוצה זווית, תיכון, גובה ואנך אמצעי).
עבודת בית: אין.


גיאומטריה 1 (2)

09.06.2015
נושא: תזכורת שטח משולש, מקבילית וטרפז.
עבודת כיתה: משימות 1-5 בעמוד 160 ומשימות 1-2 בעמוד 264.
עבודת בית: אין.

04.06.2015
נושא: תזכורת זוויות קודקודיות, צמודות ובין מקבילים.
עבודת כיתה: משימות 1-4 בעמוד 144.
עבודת בית: לסיים עבודת כיתה.

02.06.2015
נושא: גיאומטריה - חזרה.
עבודת כיתה: משחק kahoot.
עבודת בית: אין. להביא מחשבון לשיעור הבא.

28.05.2015
נושא: צל ודמיון משולשים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 276 ומשימות 2-3 בעמוד 273.
עבודת בית: משימות 4-5 בעמוד 278 ומשימות 1-2 בעמוד 278.

26.05.2015
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: משימות 3-4 בעמוד 273 ומשימות 1-3 בעמוד 274.
עבודת בית: משימות 4-6 בעמוד 275. תזכורת להגשת עבודת חזרה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל.

21.05.2015
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית. משימות 6-7 בעמוד 270.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת שבועות. תזכורת להגשת עבודת חזרה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל.

19.05.2015
נושא: דמיון משולשים
עבודת כיתה: פעילות עם משולשים, חולקה עבודת פתיחה ומשימה 1 בעמוד 268.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 268, משימות 3-4 בעמוד 269 ומשימה 5 בעמוד 270, וכן מי שטרם הגיש - להגיש עבודת חזרה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל.

14.05.2015
נושא: שטחים והיקפים
עבודת כיתה: התקיימה חזרה על שטחים והיקפים של משולש, ריבוע ומלבן וכן על שטחים והיקפים של עיגול ומעגל.
עבודת בית: עבודת הגשה בנושא שטחים והיקפים כולל עיגול ומעגל, להביא מספריים לשיעור הבא לקראת הנושא "דמיון משולשים", וכן להביא מתמטיקה משולבת לכיתה ח' חלק א'.

12.05.2015
נושא: מבדק
עבודת כיתה: התקיים מבדק צובר בדגש על חפיפת משולשים.
עבודת בית: אין.

05.05.2015
נושא: חזרה לקראת מבדק משפטי חפיפה של משולשים (ראשון, שני ושלישי)
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' חלק א'.
עבודת כיתה: חולקה עבודת חזרה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה.

14.04.2015
נושא: משפט חפיפה שלישי - צלע, צלע צלע.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא משפט חפיפה שלישי.

24.03.2015
נושא: משפט חפיפה שני - זווית, צלע, זווית.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: להשיב על השאלות הזוגיות בדף העבודה בנושא משפט חפיפה שני, לפי מבנה ההוכחה הנלמד (שאלות 4,6,8).

19.03.2015
נושא: משפט חפיפה ראשון - כתיבת הוכחה גאומטרית.
עבודת כיתה: משימות 4-5 בדף העבודה והחזרת מבדקים בנושא תיבות וקטעים מיוחדים במשולש.
עבודת בית: להשיב על 3 שאלות מתוך 6-11 בדף העבודה בנושא משפט חפיפה ראשון, לפי מבנה ההוכחה הנלמד.

12.03.2015
נושא: משפט חפיפה ראשון.
עבודת כיתה: משימות 1-3 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים משימה 4 בדף העבודה בנושא משפט חפיפה ראשון.

10.03.2015
נושא: תיבות וקטעים מיוחדים במשולש.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בדגש על הנושאים האחרונים: תיבות וקטעים מיוחדים במשולש (חוצה זווית, תיכון, גובה ואנך אמצעי).
עבודת בית: אין.

ĉ
Jackie Hakim,
23 באוק׳ 2014, 15:38
Comments