גיאומטריה 2

גיאומטריה 2(1) וגאומטריה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו גיאומטריה 1)

תיאור הקורס

אחת המטרות המרכזיות ל לימודי הגיאומטריה היא היכרות עם מערכת היסק (דדוקטיבית), ולימוד מיומנויות היסק. סדר התכנים נקבע כך שלימוד מיומנויות ההיסק ייעשה באופן מדורג, וכך שכל תוכן יהיה מבוסס באופן היררכי על תכנים שנלמדו לפניו.

בקורס זה נרחיב את היכרותנו עם הגיאומטריה האוקלידית. תחילה נחקור לעומק את תכונות המרובעים השונים ונלמד מה הם התנאים ההכרחיים והמספיקים לכך שמרובע יהיה מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית, דלתון או טרפז. בהמשך, נלמד על קטע אמצעים במשולש ובטרפז.

להביא מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב ליום ראשון ה- 11/03/2018


השיעורים האחרונים  

גיאומטריה 2(1) 


18.03.2018
נושא: מלבן.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית בנושא מלבן, ופעילות kahoot  בנושא מקבילית.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת הפסח.

16.03.2018
נושא: מלבן.
עבודת כיתה: חלוקת המבדקים ופתרון משימות נבחרות מהמבדק, בנוסף פעילות kahoot  בנושא פסח.
עבודת בית: אין.

11.03.2018
נושא: מלבן.
עבודת כיתה: הצגת תרשים משפחת המרובעים. הגדרת מלבן, משימות 1-4 בעמוד 160 ומשימות 5-7 בעמוד 161.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 162 ומשימה 5 בעמוד 163.

09.03.2018
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים 
על כל החומר מתחילת השנה, ובעיקר על מקבילית
.
עבודת בית: אין.

04.03.2018
נושא: המשך חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: סקירה של הנושאים למבדק, פתרון שאלה אחרונה מעבודת החזרה, והחזרת דפי העבודה שנבדקו.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

23.02.2018
נושא: חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה בגאומטריה, שחולקה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה.

18.02.2018
נושא: מרובע שצלעותיו הנגדיות שוות לזו הוא של מקבילית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, תזכורת לחישוב היקף משבילית ושטח מקבילית, משימה 1 בעמוד 364 ומשימה 5 בעמוד 365.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 366 ומשימה 5 בעמוד 367.

16.02.2018
נושא: מרובע שאלכסונים חוצים זה את זה הוא של מקבילית.
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 372, משימה 4 בעמוד 373 ומשימה 11 בעמוד 376.
עבודת בית: משימה 7 בעמוד 376.

11.02.2018
נושא: אלכסונים של מקבילית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, וחלק מהמשימות בדף 6, משימות 1,3 בעמוד 361, משימה 1 בעמוד 362 ומשימה 3 בעמוד 363.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 361 ומשימה 2 בעמוד 363.

09.02.2018
נושא: זוויות של מקבילית - סיכום
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 3-4 בעמוד 357, משימות 5,7 בעמוד 358, פעילות kahoot בנושא המקבילית, וחלוקת דף שבועי מספר 7.
עבודת בית: משימות 2-3 בעמוד 359, משימות 7-8 בעמוד 360 ולהגיש דף מספר 7.

04.02.2018
נושא: זוויות של מקבילית - המשך
עבודת כיתה: משימות 4,1 בעמוד 355, משימות 2,5 בעמוד 356 ומשימות נבחרות מהמשימה באופק.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 355 ומשימה 6 בעמוד 356.

28.01.2018
נושא: דמיון משולשים - חזרה
עבודת כיתה: פתרון חלק מהמשימות בדף העבודה שחולק, וכן תזכורת לכניסה לאתר אופק.
עבודת בית: לסיים דף מספר 6 להגשה,ו
להגיש משימה באתר אופק (לא לשכוח בסיום המשימה ללחוץ על "הגש משימה").

21.01.2018
נושא: זוויות של מקבילית
עבודת כיתה: משימה 3 בעמוד 350, משימה 5 בעמוד 351, משימה 4 בעמוד 352 ומשימות 10-11 בעמוד 353.
עבודת בית: משימות 5,7 בעמוד 352 ומשימות 8-9 בעמוד 353.

19.01.2018
נושא: הגדרות של מקבילית
עבודת כיתה: דיון בהגדרות של מקבילית (הגדרה רחבה והגדרה מצומצמת), מפגש עם טעויות נפוצות ומשחק kahoot.
עבודת בית: אין.


גאומטריה 2(2)

16.03.2018
נושא: מלבן.
עבודת כיתה: חלוקת המבדקים ופתרון משימות נבחרות מהמבדק, בנוסף פעילות kahoot  בנושא פסח.
עבודת בית: אין.

13.03.2018
נושא: מלבן.
עבודת כיתה: הצגת תרשים משפחת המרובעים. הגדרת מלבן, משימות 1-4 בעמוד 160 ומשימות 5-7 בעמוד 161.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 162 ומשימה 5 בעמוד 163.

09.03.2018
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים 
על כל החומר מתחילת השנה, ובעיקר על מקבילית
.
עבודת בית: אין.

06.03.2018
נושא: המשך חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: סקירה של הנושאים למבדק, פתרון שאלה אחרונה מעבודת החזרה, והחזרת דפי העבודה שנבדקו.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

23.02.2018
נושא: חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה בגאומטריה, שחולקה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה.

20.02.2018
נושא: מרובע שצלעותיו הנגדיות שוות לזו הוא של מקבילית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 364 ומשימה 5 בעמוד 365.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 366 ומשימה 5 בעמוד 367.

16.02.2018
נושא: מרובע שאלכסונים חוצים זה את זה הוא של מקבילית.
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 372, משימה 4 בעמוד 373 ומשימה 11 בעמוד 376.
עבודת בית: משימה 7 בעמוד 376.

13.02.2018
נושא: אלכסונים של מקבילית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1,3 בעמוד 361, משימה 1 בעמוד 362 ומשימה 3 בעמוד 363.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 361 ומשימה 2 בעמוד 363.

09.02.2018
נושא: זוויות של מקבילית - סיכום
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 3-4 בעמוד 357, משימות 5,7 בעמוד 358, פעילות kahoot בנושא המקבילית, וחלוקת דף שבועי מספר 7.
עבודת בית: משימות 2-3 בעמוד 359, משימות 7-8 בעמוד 360 ולהגיש דף מספר 7.

06.02.2018
נושא: זוויות של מקבילית - המשך
עבודת כיתה: משימות 4,1 בעמוד 355 ומשימות 2,5 בעמוד 356.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 355 ומשימה 6 בעמוד 356.

30.01.2018
נושא: זוויות של מקבילית
עבודת כיתה: משימה 3 בעמוד 350, משימה 5 בעמוד 351, משימה 4 בעמוד 352 ומשימות 10-11 בעמוד 353.
עבודת בית: משימות 5,7 בעמוד 352 ומשימות 8-9 בעמוד 353, בנוסף משימה באתר אופק.

19.01.2018
נושא: הגדרות של מקבילית
עבודת כיתה: דיון בהגדרות של מקבילית (הגדרה רחבה והגדרה מצומצמת), מפגש עם טעויות נפוצות ומשחק kahoot.
עבודת בית: אין.