גיאומטריה 2

גיאומטריה 2(1) וגאומטריה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו גיאומטריה 1)

תיאור הקורס

אחת המטרות המרכזיות ל לימודי הגיאומטריה היא היכרות עם מערכת היסק (דדוקטיבית), ולימוד מיומנויות היסק. סדר התכנים נקבע כך שלימוד מיומנויות ההיסק ייעשה באופן מדורג, וכך שכל תוכן יהיה מבוסס באופן היררכי על תכנים שנלמדו לפניו.

בקורס זה נרחיב את היכרותנו עם הגיאומטריה האוקלידית. תחילה נחקור לעומק את תכונות המרובעים השונים ונלמד מה הם התנאים ההכרחיים והמספיקים לכך שמרובע יהיה מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית, דלתון או טרפז. בהמשך, נלמד על קטע אמצעים במשולש ובטרפז.השיעורים האחרונים

גיאומטריה 2(1) 

מבדק בגיאומטריה 2(1) בנושא משולש שווה-שוקיים, משולש ישר זווית ודלתון יתקיים ביום שישי ה- 24/11/2017


17.11.2017
נושא: שטח דלתון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, ופתרון משימות 3,6 בדף העבודה בנושא שטח דלתון.
עבודת בית: משימות 1,5 בדף העבודה שחולק.

12.11.2017
נושא: דלתון -זיהוי דלתון.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 292 וכן תזכורת לכתיבה של הוכחה גאומטרית..
עבודת בית: לסיים משימה 3 בעמוד 292 ומשימות 4,6 בעמוד 293.

10.11.2017
נושא: דלתון -תרגול תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 6-7 בעמוד 290. בנוסף, החזרת דף עבודה מספר 1 שנבדק.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 290 ומשימה 10 בעמוד 291. להגיש דף עבודה מספר 2 בשישי הבא.

05.11.2017
נושא: דלתון -תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, היכרות עם תכונות הדלתון, משימה 1 בעמוד 288 ומשימה 2 בעמוד 289.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 289.

03.11.2017
נושא: דלתון - הגדרה.
עבודת כיתה: מצגת בנושא דלתון, ומשימות 1-2 בעמוד 286.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 287.

29.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית - המשך תרגול.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 4 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר".
עבודת בית: לסיים משימות 3,5 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להגיש דף מספר 1 בנושא זוויות ביום ראשון הבא.

27.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, הסבר שימוש במשפט "התיכון ליתר" ופתרון חלק מהסעיפים בשאלות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים משימות 1-3 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להשלים משימה 11 סעיף ו בדף העבודה בנושא "ניצב מול 30".

22.10.2017
נושא: ניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: משימות 7-8 בדף העבודה.
עבודת בית: משימות 9-11 בדף העבודה.

20.10.2017
נושא: ניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: משימות 1-4 בדף העבודה.
עבודת בית: משימות 5-6 בדף העבודה.


גאומטריה 2(2)

מבדק בגיאומטריה 2(2) בנושא משולש שווה-שוקיים, משולש ישר זווית ודלתון יתקיים ביום שישי ה- 24/11/2017


17.11.2017
נושא: שטח דלתון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, ופתרון משימות 3,6 בדף העבודה בנושא שטח דלתון.
עבודת בית: משימות 1,5 בדף העבודה שחולק.

14.11.2017
נושא: דלתון -זיהוי דלתון.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 292 וכן תזכורת לכתיבה של הוכחה גאומטרית..
עבודת בית: משימות 4,6 בעמוד 293.

11.11.2017
נושא: דלתון -תרגול תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 6-7 בעמוד 290. בנוסף, החזרת דף עבודה מספר 1 שנבדק.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 290 ומשימה 10 בעמוד 291. להגיש דף עבודה מספר 2 בשישי הבא.

07.11.2017
נושא: דלתון -תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, היכרות עם תכונות הדלתון, משימה 1 בעמוד 288 ומשימות 2-4 בעמוד 289.
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 289.

03.11.2017
נושא: דלתון - הגדרה.
עבודת כיתה: מצגת בנושא דלתון, ומשימות 1-2 בעמוד 286.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 287.

31.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית - המשך תרגול.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, כולל משימה 11ו מהדף בנושא "ניצב מול 30..." משימות 6-7 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר".
עבודת בית: משימות 8,10,12 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להגיש דף מספר 1 בנושא זוויות ביום שלישי הבא.

27.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית - המשך תרגול.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 4 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר".
עבודת בית: לסיים משימות 3,5 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להשלים משימה 11 סעיף ו בדף העבודה בנושא "ניצב מול 30".

24.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, הסבר שימוש במשפט "התיכון ליתר" ופתרון חלק מהסעיפים בשאלות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים משימות 1-3 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להשלים משימה 11 סעיף ו בדף העבודה בנושא "ניצב מול 30".

20.10.2017
נושא: ניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית - המשך תרגול
עבודת כיתה: משימות 7-8 בדף העבודה.
עבודת בית: משימות 9-11 בדף העבודה.

13.10.2017
נושא: ניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: משימות 1-4 בדף העבודה.
עבודת בית: משימות 5-6 בדף העבודה.


Comments