גיאומטריה 2

גיאומטריה 2(1) וגאומטריה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו גיאומטריה 1)

תיאור הקורס

אחת המטרות המרכזיות ל לימודי הגיאומטריה היא היכרות עם מערכת היסק (דדוקטיבית), ולימוד מיומנויות היסק. סדר התכנים נקבע כך שלימוד מיומנויות ההיסק ייעשה באופן מדורג, וכך שכל תוכן יהיה מבוסס באופן היררכי על תכנים שנלמדו לפניו.

בקורס זה נרחיב את היכרותנו עם הגיאומטריה האוקלידית. תחילה נחקור לעומק את תכונות המרובעים השונים ונלמד מה הם התנאים ההכרחיים והמספיקים לכך שמרובע יהיה מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית, דלתון או טרפז. בהמשך, נלמד על קטע אמצעים במשולש ובטרפז.


השיעורים האחרונים  

גיאומטריה 2(1) 

14.01.2018
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 6-7 בדף העבודה שחולק, וכן חלוקת דפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: מצאו 3 הגדרות שונות למקבילית.

12.01.2018
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 5 בדף העבודה שחולק, וכן חלוקת המבדקים בנושא משולשים, דלתון וטרפז.
עבודת בית: לסיים דף מספר 5 להגשה.

07.01.2018
נושא: דמיון משולשים.
עבודת כיתה: פעילות עם משולשים, פתרון משימות 1-3 בדף העבודה שחולק.
עבודת בית: משימה 4 בדף העבודה שחולק.

05.01.2018
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא משולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים, דלתון וטרפז.
עבודת בית: אין.

29.12.2017
נושא: טרפז - סיכום.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, מעבר על המשפטים בדף שיצורף למבדק.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

24.12.2017
נושא: טרפז - סיכום.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, פתרון 1א ו- 1ב מדף להגשה מספר 5 - שנעבוד עליון בכיתה (לאור ההיענות החלושה להגשת הדפים השבועיים)
עבודת בית: לסיים 1ג ו-2 בדף שחולק.

22.12.2017
נושא: טרפז שווה שוקיים - הוכחות.
עבודת כיתה: משימות 1,3 בדף שחולק בנושא טרפז שווה שוקיים, בנוסף חולק דף שבועי מספר 4.
עבודת בית: משימות 2,4 בדף שחולק בנושא טרפז שווה שוקיים, ולהגיש דף שבועי מספר 4.

10.12.2017
נושא: שטח טרפז והיקפו.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 4 בעמוד 347.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

08.12.2017
נושא: שטח טרפז והיקפו.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימות 1-3 בעמוד 346.
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 347 ומשימות 1-3 בעמוד 348.

03.12.2017
נושא: טרפז שווה שוקיים.
עבודת כיתה: התייחסות לזוויות בסיס ולאלכסונים, משימות 3-4 בעמוד 341.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 343 ומשימות 5-6 בעמוד 344.

01.12.2017
נושא: טרפז.
עבודת כיתה: הגדרת טרפז וחלקיו, הבחנה בין טרפז ישר זווית וטרפז שווה שוקיים, משימות 7-8 בעמוד 338. בנוסף, חולקו המבדקים בנושא משולש שו"ש, משולש ישר זווית ודלתון.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 339.

24.11.2017
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית ודלתון.
עבודת בית: אין.

19.11.2017
נושא: היקף דלתון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, ופתרון משימות 7-8 דף העבודה בנושא שטח דלתון.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

17.11.2017
נושא: שטח דלתון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, ופתרון משימות 3,6 בדף העבודה בנושא שטח דלתון.
עבודת בית: משימות 1,5 בדף העבודה שחולק.

12.11.2017
נושא: דלתון -זיהוי דלתון.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 292 וכן תזכורת לכתיבה של הוכחה גאומטרית..
עבודת בית: לסיים משימה 3 בעמוד 292 ומשימות 4,6 בעמוד 293.

10.11.2017
נושא: דלתון -תרגול תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 6-7 בעמוד 290. בנוסף, החזרת דף עבודה מספר 1 שנבדק.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 290 ומשימה 10 בעמוד 291. להגיש דף עבודה מספר 2 בשישי הבא.

05.11.2017
נושא: דלתון -תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, היכרות עם תכונות הדלתון, משימה 1 בעמוד 288 ומשימה 2 בעמוד 289.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 289.

03.11.2017
נושא: דלתון - הגדרה.
עבודת כיתה: מצגת בנושא דלתון, ומשימות 1-2 בעמוד 286.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 287.

29.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית - המשך תרגול.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 4 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר".
עבודת בית: לסיים משימות 3,5 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להגיש דף מספר 1 בנושא זוויות ביום ראשון הבא.

27.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, הסבר שימוש במשפט "התיכון ליתר" ופתרון חלק מהסעיפים בשאלות 1-2 בדף העבודה.
עבודת בית: לסיים משימות 1-3 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להשלים משימה 11 סעיף ו בדף העבודה בנושא "ניצב מול 30".

22.10.2017
נושא: ניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: משימות 7-8 בדף העבודה.
עבודת בית: משימות 9-11 בדף העבודה.

20.10.2017
נושא: ניצב מול זווית בת 30 מעלות במשולש ישר זווית.
עבודת כיתה: משימות 1-4 בדף העבודה.
עבודת בית: משימות 5-6 בדף העבודה.


גאומטריה 2(2)

16.01.2018
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: משימות 6-7 בדף העבודה שחולק, וכן חלוקת דפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: מצאו 3 הגדרות שונות למקבילית.

12.01.2018
נושא: דמיון משולשים - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 5 בדף העבודה שחולק, וכן חלוקת המבדקים בנושא משולשים, דלתון וטרפז.
עבודת בית: לסיים דף מספר 5 להגשה.

09.01.2018
נושא: דמיון משולשים.
עבודת כיתה: פעילות עם משולשים, פתרון משימות 1-3 בדף העבודה שחולק.
עבודת בית: משימה 4 בדף העבודה שחולק.

05.01.2018
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא משולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים, דלתון וטרפז.
עבודת בית: אין.

02.01.2018
נושא: חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות על הלוח בנושא משולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים, דלתון וטרפז.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

29.12.2017
נושא: טרפז - סיכום.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, מעבר על המשפטים בדף שיצורף למבדק.
עבודת בית: משימה 3 בדף מספר 5.

26.12.2017
נושא: טרפז - סיכום.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, פתרון 1א ו- 1ב מדף להגשה מספר 5 - שנעבוד עליון בכיתה (לאור ההיענות החלושה להגשת הדפים השבועיים)
עבודת בית: לסיים 1ג ו-2 בדף שחולק.

22.12.2017
נושא: טרפז שווה שוקיים - הוכחות.
עבודת כיתה: משימות 1,3 בדף שחולק בנושא טרפז שווה שוקיים, בנוסף חולק דף שבועי מספר 4.
עבודת בית: משימות 2,4 בדף שחולק בנושא טרפז שווה שוקיים, ולהגיש דף שבועי מספר 4.

12.12.2017
נושא: שטח טרפז והיקפו.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 5 בעמוד 348, ופעילות עם המספר 8 לחנוכה..
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

08.12.2017
נושא: שטח טרפז והיקפו - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 4 בעמוד 347.
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 347 ומשימה 5 בעמוד 348.

05.12.2017
נושא: שטח טרפז והיקפו.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימות 1-3 בעמוד 346.
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 347 ומשימות 1-3 בעמוד 348.

01.12.2017
נושא: טרפז שווה שוקיים.
עבודת כיתה: התייחסות לזוויות בסיס ולאלכסונים, משימות 3-4 בעמוד 341.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 343 ומשימות 5-6 בעמוד 344.

28.11.2017
נושא: טרפז.
עבודת כיתה: הגדרת טרפז וחלקיו, הבחנה בין טרפז ישר זווית וטרפז שווה שוקיים, משימות 7-8 בעמוד 338.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 339.

24.11.2017
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית ודלתון.
עבודת בית: אין.

21.11.2017
נושא: היקף דלתון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, ופתרון משימה 7 בדף העבודה בנושא שטח דלתון.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

17.11.2017
נושא: שטח דלתון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, ופתרון משימות 3,6 בדף העבודה בנושא שטח דלתון.
עבודת בית: משימות 1,5 בדף העבודה שחולק.

14.11.2017
נושא: דלתון -זיהוי דלתון.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 292 וכן תזכורת לכתיבה של הוכחה גאומטרית..
עבודת בית: משימות 4,6 בעמוד 293.

11.11.2017
נושא: דלתון -תרגול תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 6-7 בעמוד 290. בנוסף, החזרת דף עבודה מספר 1 שנבדק.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 290 ומשימה 10 בעמוד 291. להגיש דף עבודה מספר 2 בשישי הבא.

07.11.2017
נושא: דלתון -תכונות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, היכרות עם תכונות הדלתון, משימה 1 בעמוד 288 ומשימות 2-4 בעמוד 289.
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 289.

03.11.2017
נושא: דלתון - הגדרה.
עבודת כיתה: מצגת בנושא דלתון, ומשימות 1-2 בעמוד 286.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 287.

31.10.2017
נושא: התיכון ליתר שווה למחצית היתר במשולש ישר זווית - המשך תרגול.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, כולל משימה 11ו מהדף בנושא "ניצב מול 30..." משימות 6-7 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר".
עבודת בית: משימות 8,10,12 בדף העבודה בנושא "התיכון ליתר" וכן להגיש דף מספר 1 בנושא זוויות ביום שלישי הבא.


Comments