חשבון 1


חשבון 1(1) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון ב')

תיאור הקורס

במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמדגימטריה וסדר פעולות חשבוןמספרים בתחום הרבבהחיבור בתחום הרבבה, כפל וחילוק בתחום הרבבה, זוויות ומשולשים וכן מדידותבסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.

בימי שני: "גאומטריה"
בימי שלישי ושישי: "
חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים"

להביא ליום שלישי ה- 15.05.2018 את החוברת "חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים"
מבדק בנושא כפל יתקיים ביום שישי ה- 01.06.2018
להשלים משימה באתר אופק

השיעורים האחרונים

15.05.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, חלוקת דפי עבודה שנבדקו, משימה 2 בעמוד 7, משימה 4 בעמוד 11, משימה 6 בעמודים 12-13 ומשימה 10 בעמוד 17
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 18, משימות 2-3 בעמוד 19 ומשימה 4 בעמוד 20.


11.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פתרון שאלות נבחרות מדףעבודה בנושא כפל וחלוקת דףשבועי מספר 8
.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא כפל ולהגיש דף שבועי מספר 8.
11.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פתרון שאלות נבחרות מדףעבודה בנושא כפל וחלוקת דףשבועי מספר 8
.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא כפל ולהגיש דף שבועי מספר 8.

08.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון תרגיל כפל במאוזן (מאוזן לאוזן) ובמאונך (לאורך האף)   
                  משימה 1ג בעמוד 194, משימה 2 בעמוד 195, משימה 7 בעמודים 199-200, משימה 11 בעמוד 204 ומשימה 13 בעמוד 205.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 206 ומשימות 3-4 בעמוד 207.

07.05.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: קריאת שעון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 4 בעמוד 206, משימה 5 בעמוד 208, משימה 6 בעמודים 208-209, משימה 7 בעמודים 209-211 ומשימה 8 בעמוד 212.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 219-220, משימה 2 בעמוד 220 ומשימה 3 בעמוד 221.

04.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם דו-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון תרגיל כפל במאוזן (מאוזן לאוזן) ובמאונך (לאורך האף)   
                  משימה 1ג בעמוד 182, משימות 2-3 בעמוד 183, משימה 7 בעמוד 187, משימה 9 בעמוד 188 ומשימה 11א בעמוד 189.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 190, משימות 3-4 בעמוד 191 ומשימה 5 בעמוד 192.

01.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי.
עבודת כיתה: פתרון תרגיל כפל בשלוש דרכים שונות. פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמודים 171-172, משימה 2 בעמודים 172-173 ומשימה 3 בעמודים 173-174.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 179, משימה 2 בעמודים 179-180 ומשימות 3-4 בעמוד 180.

30.04.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות נפח.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 2 בעמודים 191-192, משימה 8 בעמוד 197, משימה 9 בעמוד 198 ומשימה 10 בעמוד 199.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 200 ומשימה 2 בעמוד 201.

27.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם דו-ספרתי בגורם חד-ספרתי.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 159-160, משימה 3 בעמוד 161, משימה 5 בעמוד 163, משימה 6 בעמוד 164, משימות 7-8 בעמודים 165-166 ומשימה 10 בעמוד 168.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 169 ומשימות 3-4 בעמוד 170.

24.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 122, משימה 6 בעמוד 127, משימות 9,11 בעמוד 130, משימה 12 בעמודים 131-132 ומשימה 13 בעמוד 132.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 133 ומשימות 2-3 בעמוד 134.

23.04.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות משקל - טון וק"ג.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 180, משימות 4-5 בעמוד 181, משימה 6 בעמודים 181-182, משימה 7 בעמוד 183 ומשימות 8-9 בעמוד 184.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 188 ומשימות 2-3 בעמוד 189.

20.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל ב-10, כפל ב-100.
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 110, משימה 4 בעמוד 111, משימה 6 בעמודים 112-113, משימה 7 בעמודים 114-115 ומשימות 8-9 בעמוד 116.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 119-120, משימות 2-3 בעמוד 120 ומשימות 4-5 בעמוד 121.

16.04.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות משקל.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 164-165, משימה 3 בעמודים 167-168, משימה 5 בעמודים 169-170, משימה 7 בעמוד 171, משימה 9 בעמודים 172-173 ומשימה 10 בעמודים 173-174.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 175, משימה 2 בעמוד 176, משימות 3-4 בעמוד 177 ומשימה 5 בעמוד 178.

13.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: פעילויות בלוח הכפל.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 82-83, משימה 2 בעמוד 85, משימה 3 בעמוד 86, משימה 4 בעמודים 87-88 ומשימה 5 בעמוד 89.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 96.

10.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: לוח הכפל.
עבודת כיתה: סימון מספרים שמופיעים רק פעם אחת בלוח הכפל, פעמיים בלוח הכפל, שלוש פעמים וארבע פעמים.
עבודת בית: משימה במחברת: כתבו את כל המכפלות של המספרים המופיעים 3 פעמים בלוח הכפל: 4,9,16,36.
                 לדוגמא - 1X4=4, 2X2=4 ו- 4X1=4 

09.04.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: היקפים של מצולעים.
עבודת כיתה: משימה 6 בעמוד 157, משימה 7 בעמוד 158 ומשימה במחברת:
                   שרטטו מלבן שאורכו 6 ס"מ ורוחבו 2 ס"מ. (א) חשבו מהו היקפו. (ב) שרטטו 3 מלבנים שונים נוספים, בעלי אותו ההיקף.
עבודת בית: להגיש דף שבועי מספר 7.

19.03.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: פעילות לפסח ומשחקים חשבוניים.
עבודת כיתה: המספר 4 בחג הפסח ומשחק במשחקים חשבוניים.
עבודת בית: אין.

16.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: משחקים חשבוניים.
עבודת כיתה: הצגת המשחקים, וכן משחק בהם יחד עם ילדי הקבוצה המקבילה.
עבודת בית: אין.

13.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: תכונות ה-0 בכפל וחילוק.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 76, משימה 2 בעמוד 77, משימות 3-5 בעמוד 78 ומשימות 7-8 בעמוד 80.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 80 ומשימות 2-3 בעמוד 81, תזכורת - להביא לשיעור הבא את המשחק החשבוני.

12.03.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: היקפים של מצולעים
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 154, משימה 2 בעמודים 154-155, משימה 4 בעמודים 156-157, משימה 5 בעמוד 157, משימה 8 בעמודים 159-160. בנוסף חולק דף מספר 6 להגשה, 
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 160, משימה 2 בעמוד 161, משימה 3 בעמודים 161-162, משימה 4 בעמודים 162-163 וכן להגיש את דף שבועי מספר 6.

09.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: תכונות ה-1 בכפל וחילוק.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משחק זיכרון כפלי, משימה 1 בעמודים 67-68, משימות 2-3 בעמוד 68, משימה 4 בעמוד 69 ומשימות 7-8 בעמוד 72.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 74 ומשימות 3-4 בעמוד 75, תזכורת - להתחיל לסיים את המשחק החשבוני.

06.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: המשך גדול פי / קטן פי.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 2 בעמודים 60-61, משימות 4-5 בעמוד 63 ומשימות 6-7 בעמוד 64.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 65 ומשימות 3-4 בעמוד 66, תזכורת - להתחיל לעבוד על המשחק החשבוני.

05.03.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות אורך
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מעבודת הסיכום בנושא: מדידות אורך.
עבודת בית: לסיים את עבודת הסיכום.

26.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: פעילות לחג הפורים.
עבודת כיתה: פעילויות לחג הפורים: גימטריה, משולש הליצנים ו- 127 מדינות עליהן מלך אחשוורוש.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת פורים.

23.02.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: גדול פי / קטן פי.
עבודת כיתה: משחק "מבוך של כפולות 9" משימה 1 בעמודים 44-45, משימה 2 בעמודים 45-47, משימה 3 בעמודים 47-49, משימה 6 בעמוד 52 ומשימה 9 בעמוד 54.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 55-56,משימה 2 בעמוד 56 ומשימה 4 בעמודים 57-58.
                 בנוסף, יש 
להכין משחק באחד הנושאים שעסקנו בהם בקורס (לפי ההנחיות שחולקו בכיתה) עד ליום שישי ה- 16.03.2018
                 ניתן להכין את המשחק לבד, בזוג ובשלישייה (ולא כפי שמופיע בדף)

20.02.2018

חוברת: כפל וחילוק.
נושא: הקשר בין כפל וחילוק.
עבודת כיתה: דרכים לזכור כפולות של 9, משימות 2-3 בעמוד 33,משימה 5 בעמודים 36-37, משימה 7 בעמוד 38, משימה 9 בעמוד 40 ומשימה 11 בעמוד 41.
עבודת בית: משימות 1-2בעמוד 42 ומשימות 3-5 בעמוד 43.

19.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מידת אורך:  100 ס"מ - 1 מטר.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 142, משימה 3 בעמודים 143-144, משימה 4 בעמוד 145 ומשימה 5 בעמוד 146.
עבודת בית: משימה 2 בעמודים 151-152 ומשימה 3 בעמוד 152.

16.02.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: חישוב מכפלות בעזרת מכפלות אחרות (סכום או הפרש).
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 22-23, משימה 2 בעמודים 23-25, משימה 3 בעמודים 25-26, משימה 4 בעמוד 26 ומשימה 7 בעמוד 29.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 30, משימה 2 בעמודים 30-31 ומשימה 3 בעמוד 31.

13.02.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: משמעות פעולות הכפל והחילוק.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 7, משימה 2 בעמוד 8, משימה 3 בעמוד 10, משימה 4 בעמוד 11, משימה 7 בעמודים 14-15 ומשימות 8-9 בעמוד 16.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 17-18, משימות 2-3 בעמוד 19 ומשימה 4 בעמוד 20.

12.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מידות אורך: ס"מ ומ"מ - המשך.
עבודת כיתה: משימה 7 בעמודים 131-133, משימה 8 בעמודים 134-135, משימה 10 בעמודים 136-137 ומשימה 11 בעמוד 137.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 139, משימות 5-6 בעמוד 140 ומשימה 7 בעמוד 141.

09.02.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: שאלות מילוליות.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 231 ומשימות 3-4 בעמוד 232.
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 238 (לפתור במחברת בבקשה).

06.02.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: סדר פעולות - המשך
עבודת כיתה: משימה 6 בעמוד 222, משימה 7 בעמודים 222-223 ומשימות 8-9 בעמוד 223.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 228 ומשימות 5-6 בעמוד 229.

05.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מידות אורך - ס"מ ומ"מ.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 125-126, משימה 2 בעמוד 127, משימה 3 בעמוד 128, משימה 5 בעמוד 130 ומשימה 6 בעמוד 131. ניתן למצוא סרגל בעמוד 281 בחוברת.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 138 ומשימות 2-3 בעמוד 139.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments