חשבון 1


חשבון 1(1) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון ב')

תיאור הקורס

במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמדגימטריה וסדר פעולות חשבוןמספרים בתחום הרבבהחיבור בתחום הרבבה, כפל וחילוק בתחום הרבבה, זוויות ומשולשים וכן מדידותבסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.


השיעורים האחרונים

חוברת לשבועות הקרובים:
בימי שני שלישי ושישי: "מספרים בתחום הרבבה".

לאחר חגי תשרי
בימי שני ושישי: "מספרים בתחום הרבבה"
בימי שלישי: "גאומטריה"
04.09.2017
נושא: שיעור היכרות
עבודת כיתה: חלוקת סילבוס ודף מספר 1
עבודת בית: אין

05.09.2017
נושא: שיעור היכרות
עבודת כיתה: דף מספר 2
עבודת בית: אין

08.09.2017
נושא: שיעור היכרות
עבודת כיתה: דף מספר 3 ותחילת דף מספר 4
עבודת בית: אין

11.09.2017
נושא: סכום מספרים זוגיים ואי-זוגיים
עבודת כיתה: סיום דף מספר 4 ותחילת גימטריה, כולל משחקים באתר השבחה.
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=613
עבודת בית: אין


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments