חשבון 1


חשבון 1(1) בשנה"ל תשע"ה בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון ב')

תיאור הקורס

במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמדגימטריה וסדר פעולות חשבוןמספרים בתחום הרבבהחיבור בתחום הרבבה, כפל וחילוק בתחום הרבבה, זוויות ומשולשים וכן מדידותבסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.


השיעורים האחרונים

חוברות לשבועות הקרובים:
בימי שני ושישי: "חילוק בתחום המאה" ובימי חמישי: "מדידות".


22.06.2015
נושא: המשך - סיכום השבר הפשוט.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 97, משימה 2 בעמודים 97-98, משימה 3 בעמוד 98, משימה 4 בעמוד 98-99, משימה 5 בעמוד 99,  משימה 6 בעמוד 100 ומשימה 8 בעמוד 101.
עבודת בית: משימות 1-7 בעמודים 103-106.

18.06.2015
נושא: דיאגרמות - המשך.
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 101, משימה 3 בעמוד 102, משימה 4 בעמוד 103 ומשימה 1 בעמודים 105-106.
עבודת בית: אין.

15.06.2015
נושא: המשך - הכרת השבר הפשוט.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 83, משימה 3 בעמודים 84-85, משימה 6 בעמוד 87, משימה 9 בעמוד 88-89 ומשימות 10-12 בעמוד 90.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 91, משימה 4 בעמוד 92 ומשימות 5-7 בעמוד 93.

12.06.2015
נושא: הכרת השבר הפשוט.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 73, משימה 4 בעמוד 75, משימות 5-6 בעמוד 76, משימה 9 בעמוד 78 ומשימה 10 בעמוד 79.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 80, משימה 3 בעמוד 81 ומשימות 4-5 בעמוד 82.

11.06.2015
נושא: דיאגרמות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 87-88, משימה 2 בעמוד 89, משימה 3 בעמוד 90 ומשימה 4 בעמודים 90-91.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 95-96 ומשימה 2 בעמודים 96-97.

08.06.2015
נושא: המשך - סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10.
עבודת כיתה: משימה 9 בעמוד 64, משימה 10 בעמודים 64-65, משימה 11 בעמודים 65-66 ומשימה 12 בעמוד 66.
עבודת בית: משימה 13 בעמוד 66 ומשימות 14-16 בעמוד 67.

05.06.2015
נושא: סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 56-57, משימה 2 בעמוד 57-58, משימה 3 בעמוד 59, משימה 4 בעמוד 60 ומשימה 5 בעמוד 61.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 61, משימה 7 בעמודים 62-63 ומשימה 8 בעמוד 63.

04.06.2015
נושא: מדידות.
עבודת כיתה: מבדק בנושא מדידות: אורך, משקל וזמן.
עבודת בית: אין.

01.06.2015
נושא: נפלג ונחלק.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 41, משימה 3 בעמודים 43-44, משימה 6 בעמוד 47, משימה 8 בעמוד 49 ומשימה 10 בעמוד 50.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 51-52, משמה 2 בעמוד 53, משימות 3-4 בעמוד 54 ומשימה 5 בעמוד 55
.

29.05.2015
נושא: מחולק, מחלק, מנה ושאריות אפשריות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 31, משימה 2 בעמודים 32-33, משימות 5-6 בעמוד 35 ומשימה 10 בעמוד 37.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 38, משימות 4-5 בעמוד 39 ומשימה 7 בעמוד 40
.

28.05.2015
נושא: מדידות.
עבודת כיתה: חולקה עבודת חזרה בנושא מדידות משקל ומדידות זמן לקראת המבדק, וכן פתרון שאלות נבחרות מהעבודה.
עבודת בית: אין.

22.05.2015
נושא: מחולק, מחלק, מנה ושארית.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 18, משימה 3 בעמודים 19-20, משימה 4 בעמוד 20, משימה 5 בעמוד 21, משימות 1-2 בעמוד 27 ומשימה 3 בעמוד 28.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חג השבועות
.

21.05.2015
חוברת: מדידות 
נושא: מדידות זמן.
עבודת כיתה: מושגים: דקה, שעה ויממה. משימה 1 בעמוד 53, משימות 6-7 בעמוד 56, משימה 10 בעמודים 58-59, משימה 11 בעמודים 60-61 ומשימה 12 בעמוד 61. 
עבודת בית: משימה 13 בעמוד 62 ומשימות 5-6 בעמוד 65 וכן לסיים ולהגיש עבודת סיכום של מידות אורך.

18.05.2015
נושא: סימני התחלקות ב-10
עבודת כיתה: משימה 8 בעמודים 12-13, משימה 9 בעמוד 13 ומשימה 11 בעמוד 14.
עבודת בית: משימות 5-7 בעמוד 17.

15.05.2015
נושא: סימני התחלקות ב-2 וב-5.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 9, משימה 2 בעמודים 9-10, משימה 3 בעמוד 10, משימות 4-5 בעמוד 11 ומשימות 6-7 בעמוד 12.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 15 ומשימות 2-4 בעמוד 16
.

14.05.2015
חוברת: מדידות 
נושא: מדידות משקל.
עבודת כיתה: מושגים: גרם, ק"ג וטון. משימה 1 בעמוד 43, משימה 5 בעמוד 46, משימה 6 בעמודים 47-48, משימה 7 בעמוד 48, משימות 8-9 בעמוד 49 ומשימה 10 בעמוד 50. 
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 51 ומשימה 3 בעמוד 52 וכן להגיש עבודת סיכום של מידות אורך.

11.05.2015
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: מבדק בחשבון בנושא "כפל בתחום הרבבה".
עבודת בית: אין.

08.05.2015
נושא: המשך חזרה לקראת מבדק.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מעבודת החזרה וכן משימות אפשריות לתרגול- משימה 2 בעמוד 107, משימה 5 בעמוד 108, משימה6 בעמוד 109, משימות 7-8 בעמוד 110,
                  משימה 10 בעמוד 112 ומשימה 12 בעמודים 113-114.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

04.05.2015
נושא: חזרה לקראת מבדק.
עבודת כיתה: חולקה עבודת חזרה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים עמודים 1-2 בעבודת החזרה
.

01.05.2015
נושא: כפל מספרים במאונך (צורה מקוצרת).
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 99, משימה 2 בעמודים 99-100, משימות 3-4 בעמוד 101 ומשימות 5-6 בעמוד 102.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 103, משימה 2 בעמוד 104 ומשימות 3-5 בעמוד 105
.

27.04.2015
נושא: כפל דו ספרתיים במאונך.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 91, משימה 2 בעמוד 92, משימה 3 בעמוד 93, משימה 4 בעמוד 94 ומשימות 7-8 בעמוד 96.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 97 ומשימות 3-4 בעמוד 98
.

24.04.2015
נושא: כפל דו ספרתיים בעזרת פילוג.
עבודת כיתה: משימה 4 בעמוד 85, משימות 5-6 בעמוד 86, משימה 7 בעמוד 87 ומשימות 8,10 בעמוד 88.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 89, משימות 3-5 בעמוד 90 ו
כן להגיש דף שבועי מספר 14.

20.04.2015
נושא: כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 73, משימה 2 בעמוד 74, משימה 5 בעמוד 75, משימה 7 בעמוד 76 ומשימה 9 בעמוד 77. 
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 79, משימות 3-4 בעמוד 80 ומשימות 5-7 בעמוד 81
, ללמוד בע"פ את שיר כפולות 7 ואת שיר כפולות 8 וכן לסיים את ההערכה העצמית למשחק החשבוני.

17.04.2015
נושא: הגדלה והקטנה פי 10 ופי 100.
עבודת כיתה: משימה 3 בעמודים 63-65, משימה 4 בעמוד 65, משימות 5-6 בעמוד 66, משימות 7,9 בעמוד 67 ומשימות 11,13 בעמוד 68. 
עבודת בית: משימות 2-3 בעמוד 70, משימות 4-5 בעמוד 71 ומשימות 6-7 בעמוד 72 וכן לסיים את המשחק החשבוני.

16.04.2015
חוברת: מדידות+ משחקים חשבוניים
.
נושא: סיכום מידות אורך.
עבודת כיתה: משימות 2,3,5 בעמודים 30-31, וכן משחק במשחקים חשבוניים שהוכנו ע"י המשתתפים בקורס. 
עבודת בית: משימות 6-8 בעמודים 31-33 וכן לסיים את המשחק החשבוני (מי שלא סיים).

13.04.2015
חוברת: כפל בתחום הרבבה
.
נושא: ביסוס כפל 8,7 ו- 9.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 34, משימות 2-3 בעמוד 35, משימות 5-8 בעמוד 38, משימה 9 בעמוד 37 ומשימה 12 בעמוד 39. 
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 40 ומשימות 6-7 בעמוד 42, תזכורת לשיר כפולות 7 ולשיר כפולות 8 וכן לסיים את המשחק החשבוני.

27.03.2015

חוברת: פעילות מתוקשבת.
נושא: חיבור וחיסור בתחום הרבבה.
עבודת כיתה: פעילות באתר השבחה לכיתה ג -> חיבור וחיסור בתחום הרבבה וכן פעילות לחג הפסח - שעון.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת הפסח.

20.03.2015
חוברת: כפל בתחום הרבבה.
נושא: תכונות המספר 0 בכפל ובחילוק.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 27, משימות 5-6 בעמוד 28, משימה 8 בעמוד 29 ומשימות 9-10 בעמוד 30.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 31, משימה 4 בעמוד 32 ומשימה 6 בעמוד 33.

19.03.2015
חוברת: מדידות.
נושא: מידות אורך: מ"מ וקילומטר.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 21-22, משימה 3 בעמודים 22-23, משימה 4 בעמוד 23, משימה 5 בעמודים 23-24, משימה 5 בעמודים 23-24 ומשימות 6-7 בעמוד 24.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 25 ומשימות 2-3 בעמוד 26.

16.03.2015
חוברת: כפל בתחום הרבבה.
נושא: תכונות המספר 1 בכפל ובחילוק.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 19, משימות 3-4 בעמוד 20, משימה 5 בעמוד 21, משימות 6-7 בעמוד 22 ומשימות 8-11 בעמוד 23.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 24 ומשימות 3-4 בעמוד 25.

13.03.2015
חוברת: חיבור וחיסור בתחום הרבבה.
נושא: משמעות פעולות הכפל והחילוק, לימוד שיר כפולות השבע.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 7, משימה 2 בעמוד 8, משימות 3-4 בעמוד 9, משימה 8 בעמוד 11 ומשימות 10-11 בעמוד 13.
עבודת בית: משימות 2-3 בעמוד 15 ומשימות 4-6 בעמוד 16 ולהכין משחק מתמטי

12.03.2015
חוברת: מדידות.
נושא: מידות אורך: ס"מ ומטר.
עבודת כיתה: משימה 5א בעמוד 12, משימה 6 בעמודים 12-13, משימה 7 בעמוד 13, משימה 8 בעמוד 14, משימה 9 בעמודים 14-15, משימה 10 בעמוד 16 ומשימה 11 בעמוד 17.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 18, משימות 4-5 בעמוד 19 ומשימה 6 בעמוד 20 וכן לחבר את המטר בעמוד 121.

02.03.2015
חוברת: חיבור וחיסור בתחום הרבבה.
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בחשבון בנושא חיבור וחיסור בתחום הרבבה, אומדן ועיגול לעשרות/מאות/אלפים.
עבודת בית: אין.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments