חשבון 1


חשבון 1(1) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון ב')

תיאור הקורס

במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמדגימטריה וסדר פעולות חשבוןמספרים בתחום הרבבהחיבור בתחום הרבבה, כפל וחילוק בתחום הרבבה, זוויות ומשולשים וכן מדידותבסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.


השיעורים האחרונים

בימי שני: "גאומטריה"
בימי שלישי ושישי: "מספרים בתחום הרבבה"

08.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיבור במאונך עם המרה.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 3 בעמוד 130, משימה 4 בעמוד 131, משימה 5 בעמוד 132 ומשימה 6 בעמוד 133.

עבודת בית: משימה 1 בעמודים 141-142 ומשימות 2-3 בעמוד 143.

05.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיסור בטור - המשך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 5  בעמוד 118.

עבודת בית: משימה 3 בעמוד 125.

04.12.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: השוואה בין זוויות 
עבודת כיתה: שימוש בשקף הזווית הישרה שבעמוד 162, משימה 1 בעמוד 62, משימה 3 בעמודים 63-64, משימה 5 בעמוד 65 ומשימה 6 בעמוד 66.
                   בנוסף החזרת מבדקים בנושא המבנה העשרוני.

עבודת בית: משימה 10 בעמוד 71 ומשימה 1 בעמוד 74.

01.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיסור בטור.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 1 בעמודים 113-114, משימה 3 בעמוד 116 ומשימה 4 בעמוד 117, וחלוקת דף שבועי מספר 3.

עבודת בית: משימה 1 בעמוד 124, משימה 2 בעמודים 124-125 ולהגיש דף שבועי מספר 3 ביום שישי הבא.

28.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיבור בטור - המשך.. 
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 110-111, משימה 7 בעמודים 105-106 ומשימות 10-11 בעמוד 109.

עבודת בית: משימה 9 בעמוד 108 ומשימה 3 בעמוד 112.

27.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מבדק. 
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא המבנה העשרוני בתחום הרבבה.

עבודת בית: אין.

24.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיבור בטור. 
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית בחוברת ובדפי החזרה לקראת המבדק, וכן החזרת דפי עבודה שנבדקו.

עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

21.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיבור בטור. 
עבודת כיתה: משימה 3 בעמודים 100-102, משימה 4 בעמוד 102 ומשימה 12 בעמוד 110, וכן החזרת דפי עבודה שנבדקו.

עבודת בית: משימה 2 בעמוד 111 ומשימה 4 בעמוד 112, בנוסף, לסיים עמודים 3-4 בעבודת החזרה.

20.11.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: זווית קהה וזווית שטוחה 
עבודת כיתה: המחשת זוויות (חדה. ישרה, קהה ושטוחה) בעזרת פסים צבעוניים. קטע קריאה בעמוד 51, משימה 7 בעמוד 56 ומשימה 8 בעמוד 57.

עבודת בית: משימה 1 בעמוד 59 ומשימה 2 בעמוד 60.

17.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מבנה עשרוני בתחום הרבבה. 
עבודת כיתה: פתרון שאלות מעבודת חזרה בחשבון בנושא "המבנה העשרוני בתחום הרבבה", והחזרת דפי עבודה שנבדקו.

עבודת בית: לסיים שני עמודים ראשונים (משימות 1-5) בעבודת החזרה.

14.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: ייצוגים שונים למספר. 
עבודת כיתה: פתרון שאלות מדף עבודה בנושא - ייצוגים שונים למספר
.
עבודת בית: דף עבודה דו-צדדי בנושא - סדר המספרים.

13.11.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: זווית חדה 
עבודת כיתה: משימה 4 בעמוד 45, משימה 5 בעמוד 46 ומשימה 6 בעמוד 47, בנוסף משחק איזו זווית גדולה יותר
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 47, משימה 2 בעמוד 48 ומשימה 3 בעמוד 49.

11.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: המבנה העשרוני.
עבודת כיתה: תפזורת מספרים. משימה 6 בעמוד 25.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 47.

07.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: עיגול מספרים למאות קרובות ולאלפים קרובים.
עבודת כיתה: משימה 11 בעמוד 88 ומשימה 12 בעמוד 89.
עבודת בית: משימה 13 בעמוד 90, משימה 4 בעמוד 92 ומשימות 5-6 בעמוד 93. בנוסף להשיב על השאלה:
                  נתוןהמספר 1,432 (א) מה ספרת היחידות? (ב) כמה יחידות במספר?

06.11.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: זווית ישרה 
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 32, משימה2ג בעמוד 33, משימה 3 בעמוד 34 ומשימה 5 בעמוד 37
.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 38 ומשימות 2-3 בעמוד 40.

03.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: עיגול מספרים לעשרות קרובות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 80, משימה 3 בעמוד 83, משימה 4 בעמודים 82-83 ומשימה 5 בעמוד 83.
עבודת בית: משימה 10 בעמוד 87, משימה 1 בעמוד 91 ומשימות 2-3 בעמוד 92. 
להגיש דף מספר 2 ביום שישי הבא.

31.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: סדר ורצף בין מספרים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 70, משימה 3 בעמוד 73, משימה 6 בעמוד 74 ומשימה 11 בעמוד 77.
עבודת בית: משימה 12 בעמוד 77, משימה 1בעמוד 78 ומשימות 2-4 בעמוד 79.

30.10.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: משפחת המרובעים - צלעות שוות 
עבודת כיתה: מרובעים בעלי 4 צלעות שוות - ריבוע ומעוין, מרובעים בעלי 2 זוגות של צלעות שוות - מלבן, מקבילית ודלתון
                   משימה 3 בעמוד 21, משימה 5 בעמוד 24 ומשימה 7 בעמוד 26
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 27 ומשימה 2 בעמוד 28.

27.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: השוואה בין מספרים - המשך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משחק זיכרון עם מספרים, משימה 1 בעמוד 62, משימה 2 בעמוד 63, משימות 3-4 בעמוד 64 ומשימה 5 בעמודים 64-65.
                   בנוסף הוחזר דף מספר 1 להגשה שנבדק.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 68, משימות 2-3 בעמוד 69 ומשימה 4 בעמוד 70.

24.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: השוואה בין מספרים
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 52-53, משימות 2-3 בעמוד 53 ומשימה 4 בעמוד 55.
עבודת בית: משימה 5 בעמודים 57-58, משימות 6-7 בעמוד 59 ומשימות 1-2 בעמוד 61.

23.10.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: מצולעים בכלל ומשולשים בפרט 
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 7 ומשימה 9 בעמוד 14 וכן פעילות עם פסים לבניית משולשים 
 (שווה צלעות ושווה שוקיים)
.
עבודת בית: משימה 11 בעמוד 16, משימה 1 בעמוד 17 ומשימה 3 בעמוד 18, לסיים דף הגשה מספר 1 (מי שטרם הגיש)

20.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: ערך הספרה במספר - המשך
עבודת כיתה: משימה 8 בעמוד 46, משימה 9 בעמוד 47 ומשימה 10 בעמודים 48-49.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 49-50 ומשימה 4 בעמוד 51. לסיים ולהגיש דף מספר 1.

17.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: ערך הספרה במספר
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 38-39, משימה 2 בעמוד 39, משימה 3 בעמוד 40, משימה 4 בעמוד 41 ומשימה 7 בעמודים 44-45 (שיר)
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 42, משימה 2 בעמוד 50 ומשימה 3 בעמוד 51.

16.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מספרים בתחום הרבבה
עבודת כיתה: משימה 11 בעמוד 29, משימה 12 בעמודים 30-31 ומשימה 13 בעמודים 31-33, בנוסף חלוקת דף מספר 1 להגשה.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 33, משימה 2 בעמוד 34, משימה 3 בעמודים 35-36 ומשימה 5 בעמוד 37.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments