חשבון 2


חשבון 2(2) בשנה"ל תשע"ז בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון 1)

תיאור הקורס
במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמד: לוח השנה ודיאגרמות, מספרים בתחום המיליון, פריקים וראשונים, כפל וחילוק, הכרה של שברים פשוטים, מצולעים וגופים. בסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.

הודעות
"כפל וחילוק" בימים ראשון ורביעי, ו- "גאומטריה" בימי שישי.

מבדק בגאומטריה בנושא תיבות יתקיים ביום שישי ה- 09/06/2017


השיעורים האחרונים

24.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: חילוק במחלק חד-ספרתי.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 117, משימה 3 בעמוד 119, משימה 4 בעמוד 120 ומשימה 5 בעמוד 121.
                  חוק החילוף אינו מתקיים, למעט זוג מספרים אחד. מהו?
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 129, משימה 2 בעמוד 130 ומשימה 3 בעמוד 131.

21.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: חזקה - צורה מקוצרת של כפל.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 105, משימה 3 בעמוד 106 ומשימה 5 בעמוד 108.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 113 ומשימות 4-6 בעמוד 114. וכן להגיש דף מספר 10 ואחרון.

19.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא כפל וחילוק.
עבודת בית: אין.

12.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: המשך חזרה לקראת המבדק בשבוע הבא.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מעבודת החזרה ופתרון נרחב של המשימה במחברת -
 הגעה בעזרת הספרות 1,2,3,4 לתוצאות 0-10
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

10.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: חזרה בנושא תכונות ס ו- 1, כפל וחילוק בעשרות שלמות,כפל במאונך
עבודת כיתה: פתרון שאלות 1-3 מעבודת החזרה שחולקה לקראת המבדק.
עבודת בית: שאלות 4-6 בעבודת החזרה,להביא לשיעור ביום שישי. בנוסף שאלה במחברת.
                 הגיעו בעזרת הספרות 1,2,3,4 לתוצאות הבאות:
                 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
                 ניתן להשתמש בארבע פעולות חשבון ובסוגריים.
                 יש להשתמש בכל 4 הספרות, ובכל ספרה רק פעם אחת.

07.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: עוד על כפל
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 98, משימה 2 בעמוד 99 ומשימה 3 בעמוד 100. בנוסף חולק דף מספר 8.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 103 ולהגיש את דף שבועי מספר 8.

05.05.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: תיבה וחלקיה.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 125-126, משימות 2-3 בעמוד 126 וכן בניית תיבה מקודקודים כסופים ומקצועות צבעוניים.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 130 ומשימות 2-3 בעמוד 131.

03.05.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל במספר דו-ספרתי במאונך - המשך
עבודת כיתה: משימה 5 בעמוד 89, משימה 10 בעמוד 93 ומשימה 11 בעמוד 94.
עבודת בית: משימה 12 בעמוד 94 ומשימה 13 בעמוד 95.

28.04.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: סימטריה שיקופית וסימטריה סיבובית.
עבודת כיתה: חולקה עבודת סיכום בנושא סימטריה שיקופית וסימטריה סיבובית.
עבודת בית: לסיים את עבודת הסיכום.

26.04.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל במספר דו-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 84-86, משימה 2 בעמודים 86-87 ומשימה 3 בעמוד 87. בנוסף, משחק זיכרון של כפולות עד 100.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 97.

23.04.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל לפי חוק הפילוג.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 73, משימה 2 בעמוד 74, משימה 3 בעמוד 75, משימה 4 בעמוד 76 ומשימות 5-6 בעמוד 77.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 82 ומשימות 2-3 בעמוד 83.

21.04.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: סימטריה סיבובית.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 113-114, משימה 2 בעמוד 114, משימה 3 בעמוד 115 ומשימות 6-7 בעמוד 118.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 119, משימה 2 בעמוד 120 ומשימה 4 בעמוד 121.

19.04.2017
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: סדר פעולות חשבון, ותכונות ה-0 וה-1.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 61, משימה 2 בעמוד 62, משימה 5 בעמוד 64, משימה 0 בעמוד 67 ומשימה 11 בעמוד 68. בנוסף, חולק דף שבועי מספר 9 להגשה.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 68, משימה 2 בעמודים 68-69, משימה 3 בעמוד 69 ומשימה 4 בעמוד 70, וכן  להגיש דף מספר 9.
ĉ
Jackie Hakim,
26 בספט׳ 2016, 2:25
Comments