חשבון 4

חשבון 4(2) בשנה"ל תשע"ז בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון 3)

תיאור הקורס
במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. נתחיל את השנה בחזרה קצרה על הנלמד בקורס חשבון 3. בהמשך נלמד את הנושאים הבאים: פעולות חשבון בשברים פשוטים ועשרוניים, אחוזים, קנה-מידה ויחסים. בהנדסה נכיר גופים חדשים ונלמד למדוד נפח ושטח פנים. נכיר את המעגל ונלמד לחשב את שטחו והיקפו. בסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.

הודעות
השיעורים בימי רביעי יתקיימו בחט"ב 2.
להביא "מידות עשרוניות" לכל השיעורים עד סוף השנה.

השיעורים האחרונים

21.06.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: קנה מידה במפות ומידות עשרוניות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. צפייה בסרטון בנושא מידות מטר עשרוניות ומענה על שאלון רב-ברירתי (כולל דקמטר והקטמטר להעשרה).
עבודת בית: אין.

18.06.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: קנה מידה במפות.
עבודת כיתה: משימה 6 בעמודים 54-55 ומשימות 7-8 בעמוד 55.
עבודת בית: משימות 3,5 בעמוד 57.

15.06.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: קנה מידה מהו?.
עבודת כיתה: דף עבודה בנושא מידות אורך עשרוניות (משולשים שונים), קטע קריאה בעמוד 36, משימה 2 בעמוד 37 ומשימה 3 בעמודים 38-39.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 46 ומשימה 3 בעמוד 47.

14.06.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: יחידות מטבע.
עבודת כיתה: דף עבודה בנושא מידות אורך עשרוניות (הגעה לגינה), משימה 7 בעמודים 25-26 והחזרת דפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: משימה 8 בעמוד 27.

07.06.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא עיגול ומעגל.
עבודת בית: אין.

07.06.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: מידות משקל עשרוניות, חזרה - היקף מעגל ושטח עיגול.
עבודת כיתה: חידה יומית, חזרה לקראת המבדק מחר בנושא עיגול ומעגל, מידות משקל עשרוניות (גרם, ק"ג וטון)
                  משימות 9-10 בעמוד 28, משימות 12-13 בעמוד 29 ומשימה 14 בעמוד 30.
                  בנוסף, תזכורת להגשת דפי העבודה השבועיים (6-10)
עבודת בית: אין.

04.06.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: מידות אורך - תזכורת, מידות שטח וחזרה היקף מעגל ושטח עיגול.
עבודת כיתה: מידות אורך - משימה 5 בעמודים 18-19 ומשימות 6-7 בעמוד 19. מידות שטח - משימה 1 בעמוד 20 וסעיף ו בעמוד 21.
                  בנוסף, פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה בנושא עיגול ומעגל לקראת המבדק, ומעבר על הסיכום.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק בגאומטריה.

28.05.2017
חוברת: מידות עשרוניות.
נושא: מידות אורך עשרוניות (מילימטר, סנטימטר, דצימטר, מטר וקילומטר).
עבודת כיתה: הסבר על מודל ה- "מדרגות". משימה 1 בעמוד 17 ומשימות 3-4 בעמוד 18. משוב עצמי למחצית השנייה וכן פעילות kahoot לחג השבועות.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת שבועות.

25.05.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: עוד על היקף מעגל ושטח עיגול.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 104 ומשימה 9 בעמוד 109.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת שבועות.

24.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: המשך מדדים מרכזיים - חציון, ממוצע, שכיח ושכיחות יחסית.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית. משימה 8 בעמוד 161.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 162 ומשימה 2 בעמוד 167.

21.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: מדדים מרכזיים - חציון, ממוצע, שכיח ושכיחות יחסית.
עבודת כיתה: חידה יומית. משימה 1 בעמוד 155, משימה 2 בעמודים 156-157 ומשימה 4 בעמוד 158.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 166 ומשימה 3 בעמוד 167. בנוסף להגיש דף שבועי מספר 10 (דף אחרון לשנה זו).

18.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: מבדק
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא אחוזים.
עבודת בית: אין.

17.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: חזרה - סיכום בנושא אחוזים / החלפה על ידי ענת מור
עבודת כיתה: עבודת סיכום בנושא אחוזים.
עבודת בית: לסיים את עבודת הסיכום שחולקה בשיעור.

11.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: חזרה - חישוב החלק ושימושי האחוז.
עבודת כיתה: פתרון שאלות 6-8 מעבודת החזרה שחולקה בשיעור הקודם. וכן פתרון שאלות נבחרות מעבודת חזרה נוספת לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה שחולקה בשיעור.

10.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: חזרה - משמעות האחוז ומעבר בין שברים פשוטים, עשרוניים ואחוזים.
עבודת כיתה: חידה יומית. פתרון שאלות נבחרות מעבודת החזרה לקראת המבדק. בנוסף, הוחזרו דפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה, ולהביא לשיעור מחר.

07.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: חישוב אחוזים.
עבודת כיתה: חידה יומית. משימה 5 בעמוד 148, משימה 7 בעמודים 148-149 ומשימה 8 בעמוד 149. בנוסף חולק דף מספר 9.
עבודת בית: להגיש דף שבועי מספר 9.

04.05.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: היקף מעגל ושטח עיגול - סיכום
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מדפי עבודה שחולקו - האחד: היקף מעגל, והשני: שטח עיגול.
עבודת בית: לסיים את שני דפי העבודה ולהגישם בשיעור הבא.

03.05.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: חישוב אחוזים.
עבודת כיתה: חידה יומית. משימה 3 בעמודים 146-147, משימות 4,6 בעמוד 148, משימה 9 בעמוד 149 ומשימה 11 בעמוד 150.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 151 ומשימות 4-5 בעמוד 152.

30.04.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: יום העצמאות.
עבודת כיתה: שאלת תזכורת - הנחה והתייקרות. וכן, פעילות kahoot ליום העצמאות ה-69 למדינת ישראל.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.

27.04.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: שטח עיגול.
עבודת כיתה: המחשה של הנוסחה לשטח עיגול בעזרת גזרות שונות (רביעיות, שישיות, תשיעיות ושתים-עשריות) משימה 4 בעמוד 98 ומשימה 5 בעמוד 99.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 102, משימה 2 בעמודים 102-103 ומשימות 3-4 בעמוד 102.

26.04.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: הנחה והתייקרות, היכרות עם מודל ה"מלבן".
עבודת כיתה: חידה יומית. משימה 1 בעמוד 139, משימה 3 בעמודים 140-141, משימה 5 בעמוד 141 ומשימה 7 בעמוד 143.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 143, משימה 3 בעמוד 144 ומשימות 5-6 בעמוד 145.

23.04.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: עוד על חישוב כמות חלקית לפי אחוזים.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית. משימה 2 בעמוד 129. בנוסף, פעילות kahoot ליום השואה.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 136 ומשימות 6-7 בעמוד 138.

20.04.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: המשך היקף מעגל.
עבודת כיתה: חידה יומית. משחק נכון / לא נכון באתרהשבחה. משימות 1-2 בעמוד 91 ומשימה 10 בעמודים 86-87
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 92 ומשימות 4-5 בעמוד 93.

19.04.2017
חוברת: מספרים עשרוניים.
נושא: חישוב כמות חלקית לפי אחוז וכמות יסודית.
עבודת כיתה: חידה יומית. משחק זיכרון אחוזים ושברים פשוטים. משימה 1 בעמוד 118, משימה 6 בעמוד 121. בנוסף חולק דף שבועי מספר 8
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 125, משימה 3 בעמוד 126 ומשימות 5-6 בעמוד 127, וכן להגשי דף מספר 8.

Ċ
Jackie Hakim,
3 ביוני 2017, 13:56
ĉ
Jackie Hakim,
28 בספט׳ 2016, 4:51
Ċ
Jackie Hakim,
10 ביוני 2017, 13:17
Comments