אלגברה 1


אלגברה 1(2) בשנה"ל תשע"ז בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון 4)

תיאור הקורס
בקורס נכיר את אבני היסוד של עולם האלגברה, החל מהרחבת עולם המספרים, דרך הכרת משתנים וביטויים אלגבריים, וכלה בפתרון משוואות. בנוסף נתוודע לפונקציה הקווית באמצעות משוואות ושאלות מילוליות.
בשיעורים נעבוד בקבוצות עבודה קטנות, כמו גם באופן יחידני, נערוך דיונים והסברים במליאה, נתרגל את החומר הנלמד ונגוון את הלימוד במשחקים ובפעילויות שונות.


השיעורים האחרונים

06.06.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: סיכום שנה.
עבודת כיתה: פעילות kahoot המכילה 30 שאלות מנושאים שונים באלגברה בשנה"ל תשע"ז.
עבודת בית: אין.

05.06.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: בעיות העוסקות במספרים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 105, משימות 1-3 בעמוד 107 ומשימה 8 בעמוד 108.
עבודת בית: אין.

02.06.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: המשך - שאלות גיל(א)ים.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 123, משימות 1-2 בעמוד 124 ומשימה 3 בעמוד 125, החזרת מפמ"רים ועבודות שנבדקו והשלמת משובים עצמיים.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת שבועות.

29.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: שאלות גיל(א)ים
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 119, משימה 5 בעמוד 120 ומשימות 2,3 בעמוד 121 וכן פעילות kahoot לחג השבועות.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת שבועות.

26.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: פתרון בעיות בדרכים שונות.
עבודת כיתה: חידה יומית. משימות 1-5 בעמוד 74 ומשימה 7 בעמוד 75. בנוסף התמודדות עם חידת דיופאנטס.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 77 ומשימות 7,9 בעמוד 78.

24.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מפמ"ר ז'.
עבודת בית: אין.

23.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: שאלות מילוליות ופתרון משוואות - סיכום.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מעבודות הבית האחרונות- בדגש על שאלות מילוליות. חלוקת דף 10 למי שנעדר מהשיעור הקודם.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

22.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: שאלות מילוליות ופתרון משוואות - המשך
עבודת כיתה: חידה יומית. פתרון חלק ניכר מעבודת הבית. שאלות 14,16,17 בחוברת המפמ"ר.
עבודת בית: שאלה 23 בחוברת המפמ"ר, בנוסף להגיש דף שבועי מספר 10 (דף אחרון).

19.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: שאלות מילוליות ופתרון משוואות.
עבודת כיתה: פתרון חלק נרח מעבודת הבית בספר הלימוד, בחוברת המפמ"ר ובדף הגשה מספר 9.
עבודת בית: משימות 1-4 בעמוד 67 ומשימה 6 בעמוד 68.

16.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: פתרון משוואות.
עבודת כיתה: משימות 6-7 בעמוד 55, משימה 8 בעמוד 56, משימה 1 בעמוד 57 ומשימות 7,10 בעמוד 58, וכן פתרון שאלות 8,10 בחוברת המפמ"ר.
עבודת בית: משימות 2-4 בעמוד 57, משימות 5-6 בעמוד 58 ושאלה 12 בחוברת מפמ"ר.


12.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: קצב אחיד וקצב משתנה.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימוה 1 בעמוד 46 ומשימה 2בעמוד 47 וכן פתרון שאלה 11 בחוברת המפמ"ר..
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת ל"ג בעומר.

09.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: קצב אחיד וקצב משתנה.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1-2 בעמוד 41, משימה 3 בעמוד 42 ומשימה 4 בעמוד 43. פתרון שאלה 1 בחוברת מפמ"ר משנים קודמות.
עבודת בית:משימה 1 בעמוד 43 ומשימות 2-3 בעמוד 44. שאלות 4-5 בחוברת מפמ"ר.

08.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: פונקציות בחיי היומיום.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימה 1 בעמוד 32,משימה 4 בעמוד 33, משימה 1 בעמוד 33 ומשימה 2 בעמוד 34. בנוסף חולק דף שבועי מספר 9.
עבודת בית:משימות 3-4 בעמוד 34 ומשימה 7 בעמוד 35 ולסיים דף שבועי מספר 9.

05.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: גרף של פונקציות.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1-2 בעמוד 20 ומשימות 3-4 בעמוד 21.
עבודת בית:משימה 1 בעמוד 21, משימות 2-4 בעמוד 22 ולסיים דף שבועי מספר 8.

28.04.2017

חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: יום העצמאות.
עבודת כיתה: פעילות kahoot ליום העצמאות ה-69 למדינת ישראל.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.

21.04.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ז' - חלק ג'.
נושא: תחום של פונקציות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 15, משימות 2-3 בעמוד 16 ומשימה 4 בעמוד 17.
עבודת בית:משימה 1 בעמוד 17, משימה 3 בעמוד 18 ומשימות 6-8 בעמוד 19 וכן להגיש דף שבועי מספר 8.

ĉ
Jackie Hakim,
28 בספט׳ 2016, 12:17
Comments