אלגברה 2


אלגברה 2(1) ואלגברה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 1)

תיאור הקורס
נרחיב את הכרותינו עם האלגברה לעבר פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכות משוואות, תוך רכישת כלים שונים לפתרון בעיות מגוונות. נעמיק את הלמידה סביב המושג פונקציה ונתמקד בלימוד הפונקציה הקווית. נעסוק במגוון נושאים מתמטיים: יחס, קנה-מידה, אחוזים, הסתברות וסטטיסטיקה. נלווה את הלמידה בחקירת בעיות מחיי היומיום.השיעורים האחרונים

אלגברה 2(1) 

27.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  פתרון גרפי של מערכת משוואות.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1-3 בעמוד 222, משימה 4 בעמוד 223 וחלוקת דפי עבודה ומבדקים שנבדקו.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 224.

15.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  פתרון גרפי של מערכת משוואות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 218, משימה 2 בעמוד 219 ומשימה 3 בעמוד 220 וכן החזרת דפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת שבועות.

13.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא: משפט פיתגורס ופונקציה קווית.
עבודת בית: אין.

08.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  המשך חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון משימות מדף החזרה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

07.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  חזרה לקראת מבדק בנושא משפט פיתגורס ופונקציה קווית.
עבודת כיתה: חידה יומית, מעבר על הסיכום בתחתית העמוד ופתרון משימות 1-2 בדף החזרה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את דף החזרה.

06.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: תחום הצבה ופתרון משוואות עם שברים אלגבריים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 115 ומשימה 3 בעמוד 116.
עבודת בית: משימות 5,7 בעמוד 116.

01.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חידות מתמטיות.
עבודת כיתה: שלוש חידות יומיות ברצף.
עבודת בית: אין, בשל מיעוט משתתפים בשיעור.

30.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: המשך - פירוק לגורמים וצמצום.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 119, והקדמה לנושא "תחום הצבה".
עבודת בית: אין, בשל מיעוט משתתפים בשיעור.

29.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: המשך - פירוק לגורמים וצמצום.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 2 בעמוד 129 וחלוקת דף 10 ואחרון לשנה זו.
עבודת בית: לסיים משימה 2 בעמוד 129, משימות 4,6 בעמוד 129 ומשימה 9 בעמוד 130.

24.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: פירוק לגורמים וצמצום.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 127.
עבודת בית: משימות 3,4,7 בעמוד 128.

23.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: סיום - משפט פיתגורס.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף 2 שחולק, פתרון חלק מהמשימה באתר אופק. פתרון משימה 13 בחוברת המיצ"ב שחולקה.
עבודת בית: משימה 21 בחוברת המיצ"ב שחולקה.

22.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: המשך - משפט פיתגורס.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף 2 שחולק.
עבודת בית: לסיים דף 2 ולמלא את המשימה בנושא טנגרם - שטחים והיקפים באתר אופק.

17.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: משפט פיתגורס.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות נוספות מדף 1 שחולק ופעילות kahoot לרגל יום העצמאות.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.

16.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: משפט פיתגורס.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף 1 שחולק.
עבודת בית: לסיים את דף 1.


אלגברה 2(2) 

27.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  המשך פתרון גרפי של מערכת משוואות.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1-3 בעמוד 222, משימה 4 בעמוד 223 וחלוקת דפי עבודה ומבדקים שנבדקו.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 224.

15.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  פתרון גרפי של מערכת משוואות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 218, משימה 2 בעמוד 219 ומשימה 3 בעמוד 220 וכן החזרת דפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: משימות 1-4 בעמוד 221.

13.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא: משפט פיתגורס ופונקציה קווית.
עבודת בית: אין.

09.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא:  חזרה לקראת מבדק בנושא משפט פיתגורס ופונקציה קווית.
עבודת כיתה: מעבר על הסיכום בתחתית העמוד ופתרון משימות בדף החזרה לקראת המבדק, התעניינות בשאלות מאתגרות מהמיצ"ב.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

06.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: תחום הצבה ופתרון משוואות עם שברים אלגבריים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 115 ומשימה 3 בעמוד 116.
עבודת בית: משימות 5,7 בעמוד 116.

02.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חידות מתמטיות.
עבודת כיתה: שלוש חידות יומיות ברצף.
עבודת בית: אין, בשל מיעוט משתתפים בשיעור.

01.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חידות מתמטיות.
עבודת כיתה: שלוש חידות יומיות ברצף.
עבודת בית: אין, בשל מיעוט משתתפים בשיעור.

29.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: המשך - פירוק לגורמים וצמצום.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 2 בעמוד 129 וחלוקת דף 10 ואחרון לשנה זו.
עבודת בית: משימות 4,6 בעמוד 129 ומשימה 9 בעמוד 130.

25.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: פירוק לגורמים וצמצום.
עבודת כיתה: חידה יומית, סיום משפט פיתוגורס, פתרון משימות 13,21 מחוברת המיצ"ב שחולקה, משימות 1-2 בעמוד 127.
עבודת בית: משימות 3,4,7 בעמוד 128.

22.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: המשך - משפט פיתגורס.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף 1 ומדף 2 שחולק.
עבודת בית: לסיים דף 2 ולמלא את המשימה בנושא טנגרם - שטחים והיקפים באתר אופק.

17.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: משפט פיתגורס.
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף 1 שחולק ופעילות kahoot לרגל יום העצמאות.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.