אלגברה 2


אלגברה 2(1) ואלגברה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 1)

תיאור הקורס
נרחיב את הכרותינו עם האלגברה לעבר פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכות משוואות, תוך רכישת כלים שונים לפתרון בעיות מגוונות. נעמיק את הלמידה סביב המושג פונקציה ונתמקד בלימוד הפונקציה הקווית. נעסוק במגוון נושאים מתמטיים: יחס, קנה-מידה, אחוזים, הסתברות וסטטיסטיקה. נלווה את הלמידה בחקירת בעיות מחיי היומיום.

מבדק בנושא אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות יתקיים ביום ראשון ה- 04/03/2018

השיעורים האחרונים

אלגברה 2(1) 

20.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות - המשך
עבודת כיתה: מעבר יסודי על הסיכום המופיע באתר לקראת המבדק: אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 56.

19.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 56.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 57.

18.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1,3,5 בעמוד 53.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 55.

13.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 46 ומשימה 1 בעמוד 50
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 51

12.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: סכום הפרשים בין כל נתון לממוצע.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 41.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 43 ומשימה 5 בעמוד 44.

11.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חציון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 36, משימות 3-4 בעמוד 37 וחלוקת דף שבועי מספר 7.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 38, משימות 4,5,7 בעמוד 39 ומשימה 8 בעמוד 40, ולהגיש דף מספר 7.

06.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: ממוצע.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 31, משימה 3 בעמוד 32 ומשימות 4-5 בעמוד 33.
עבודת בית: משימות 1-5 בעמוד 34.

05.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: דיאגרמת עמודות ופיקטוגרמה
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 12 ומשימות 3-4 בעמוד 13.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 14 ומשימות 3-4 בעמוד 15.

04.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: טבלת שכיחויות
עבודת כיתה: משימה כיתתית - מספר ילדים במשפחות של ילדי הכיתה, משימה 7 בעמוד 11.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 12.אלגברה 2(2) 

21.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 56.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 57.

20.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1,3,5 בעמוד 53.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 55.

18.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 46 ומשימה 1 בעמוד 50
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 51

14.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: סכום הפרשים בין כל נתון לממוצע.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 41.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 43 ומשימה 5 בעמוד 44.

13.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חציון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 36 ומשימות 3-4 בעמוד 37.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 38, משימות 4,5,7 בעמוד 39 ומשימה 8 בעמוד 40.

11.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: ממוצע.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 31, משימה 3 בעמוד 32 ומשימות 4-5 בעמוד 33.
עבודת בית: משימות 1-5 בעמוד 34.

07.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: דיאגרמת עמודות ופיקטוגרמה
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 12 ומשימות 3-4 בעמוד 13.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 14 ומשימות 3-4 בעמוד 15.

06.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: טבלת שכיחויות
עבודת כיתה: משימה כיתתית - מספר ילדים / מידת נעליים במשפחות של ילדי הכיתה, משימה 7 בעמוד 11.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 12.