אלגברה 2


אלגברה 2(1) ואלגברה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 1)

תיאור הקורס
נרחיב את הכרותינו עם האלגברה לעבר פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכות משוואות, תוך רכישת כלים שונים לפתרון בעיות מגוונות. נעמיק את הלמידה סביב המושג פונקציה ונתמקד בלימוד הפונקציה הקווית. נעסוק במגוון נושאים מתמטיים: יחס, קנה-מידה, אחוזים, הסתברות וסטטיסטיקה. נלווה את הלמידה בחקירת בעיות מחיי היומיום.

השיעורים האחרונים

אלגברה 2(1) 

12.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת שיפוע לפי 2 נקודות.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פעילות kahoot לחג החנוכה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

11.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת שיפוע לפי 2 נקודות.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פעילות לחנוכה "100 סופגניות ל- 100 אנשים".
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

10.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת שיפוע לפי 2 נקודות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 49 ומשימה 4 בעמוד 51.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 52 ומשימה 7 בעמוד 53.

05.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת פונקציה קווית לפי נקודה ושיפוע - דרך אלגברית
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 3 בעמוד 44 ומשימה 7 בעמוד 46.
עבודת בית: משימות 3,5,7 בעמוד 47 ומשימות 9,11 בעמוד 48.

04.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת פונקציה קווית לפי נקודה ושיפוע - דרך גרפית
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 44, משימה 4 בעמוד 44 ומשימה 5 בעמוד 45.
עבודת בית: משימות 2,4,6 בעמוד 47 ומשימות 8,10 בעמוד 48.

03.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי ייצוג מספרי וייצוג גרפי של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 40, משימה 4 בעמוד 41 ומשימה 2 בעמוד 42 וחלוקת דף שבועי מספר 2.
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 42 ומשימה 5 בעמוד 43 ולהגיש דף שבועי מספר 2.

28.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי וייצוג גרפי של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 2-3 בעמוד 35 ומשימות 4-6 בעמוד 36.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 37 ומשימות 4,6,8 בעמוד 38.

27.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי של פונקציה קווית - המשך
עבודת כיתה: פתרון עבודת הבית, משימה 2 בעמוד 31, וחלוקת דף 1 שנבדק.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 31, משימות 3-5 בעמוד 32 ומשימה 7 בעמוד 33.

21.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 29, ואיסוף דף 1 להגשה.
עבודת בית: משימות 2-3 בעמוד 30..

20.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי של פונקציה קווית העוברת דרך הראשית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 23 ומשימה 3 בעמוד 25.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 26, משימה 3 בעמוד 27 ומשימות 5,7,9 בעמוד 28. להגיש דף מספר 1 ( מי שטרם הגיש).

19.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: שיפוע של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית משימות 1-3 בעמוד 18.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 21 ומשימות 6-7 בעמוד 22.

אלגברה 2(2) 

13.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת שיפוע לפי 2 נקודות.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פעילות kahoot לחג החנוכה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

12.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת שיפוע לפי 2 נקודות.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פעילות לחנוכה "100 סופגניות ל- 100 אנשים".
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

10.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת שיפוע לפי 2 נקודות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 49 ומשימה 4 בעמוד 51.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 52 ומשימה 7 בעמוד 53.

06.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת פונקציה קווית לפי נקודה ושיפוע - דרך אלגברית
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 3 בעמוד 44 ומשימה 7 בעמוד 46.
עבודת בית: משימות3,5,7 בעמוד 47 ומשימות 9,11 בעמוד 48.

05.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: מציאת פונקציה קווית לפי נקודה ושיפוע - דרך גרפית
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 44, משימה 4 בעמוד 44 ומשימה 5 בעמוד 45.
עבודת בית: משימות 2,4,6 בעמוד 47 ומשימות 8,10 בעמוד 48.

03.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי ייצוג מספרי וייצוג גרפי של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 40, משימה 4 בעמוד 41 ומשימה 2 בעמוד 42 וחלוקת דף שבועי מספר 2.
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 42 ומשימה 5 בעמוד 43 ולהגיש דף שבועי מספר 2.

29.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי וייצוג גרפי של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 2-3 בעמוד 35 ומשימות 4-6 בעמוד 36.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 37 ומשימות 4,6,8 בעמוד 38.

28.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי של פונקציה קווית - המשך
עבודת כיתה: פתרון עבודת הבית, משימה 2 בעמוד 31, וחלוקת דף 1 שנבדק.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 31, משימות 3-5 בעמוד 32 ומשימה 7 בעמוד 33.

22.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 29.
עבודת בית: משימות 2-3 בעמוד 30..

21.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: ייצוג אלגברי של פונקציה קווית העוברת דרך הראשית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 23 ומשימה 3 בעמוד 25.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 26, משימה 3 בעמוד 27 ומשימות 5,7,9 בעמוד 28. להגיש דף מספר 1 ( מי שטרם הגיש).

19.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק א'
נושא: שיפוע של פונקציה קווית.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית משימות 1-3 בעמוד 18.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 21 ומשימות 6-7 בעמוד 22.