אלגברה 3

אלגברה 3(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 2)

תיאור הקורס
נחקור לעומק את הפונקציה הריבועית דרך ייצוגיה השונים. נלמד לפתור משוואות ואי-שוויונות ריבועיים. נשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות. נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. נמשיך לעסוק בהסתברות ובטכניקות אלגבריות (דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר) ובחזקות.

בהצבעה ב- 21.02.218 התקבלה ההחלטה בדבר 2 אזהרות בשיעור:

האחת - תמרור עצור, השנייה - יציאה מהשיעור.


השיעורים האחרונים

16.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: שברים אלגבריים
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 27, משימות 5,6,8 בעמוד 28 ופעילות kahoot לרגל יום העצמאות.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.

15.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: שברים אלגבריים
עבודת כיתה: משימות 1-3 בעמוד 25 ומשימות 4-7 בעמוד 26.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 27, משימות 7,9 בעמוד 28 ומשימה 11 בעמוד 29.

11.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: כמה פתרונות למשוואה?
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 75 ומשימות 4-5 בעמוד 76.
עבודת בית: משימות 1,4 בעמוד 77 ומשימות 6-7 בעמוד 78.

09.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: תרגול נוסחת שורשים.
עבודת כיתה: שימוש בנוסחת השורשים, פתרון סעיפים נבחרים ממשימה 3 בעמוד 73.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 74.

08.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: נוסחת שורשים.
עבודת כיתה: הוכחת נוסחת השורשים, פתרון סעיפים נבחרים ממשימה 3 בעמוד 73 והחזרת מבדקים בנושא פירוק לגורמים והסתברות, כולל מצגת תשובות נבחרות.
עבודת בית: לסיים משימה 3 בעמוד 73.

18.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: כפל מקוצר, שאלות מילוליות ומשוואות.
עבודת כיתה: משימות 1,3 בעמוד 7, משימה 4 בעמוד 8 ופעילות kahoot - חוש למבנה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת הפסח.

18.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא פירוק לגורמים והסתברות.
עבודת בית: אין.

12.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: סיום חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: סקירה נרחבת של משוואות מורכבות מגנ"ט (פירוק לגורמים) וכן מציאת משוואות לפתרונות נתונים.
עבודת בית: ללמוד לקראת המבדק.

11.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: המשך חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: סקירה נרחבת של גנ"ט (פירוק לגורמים) וכן פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה שחולקה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את כל המשימות בעבודת החזרה.

07.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: הסתברות מותנית ותחילת חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: פתרון חלק נרחב מעבודת הבית, פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה שחולקה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים מחצית מהמשימות בעבודת החזרה (5 סעיפים בעמודים 1-3, ושאלה אחת בעמוד 4).

05.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: הסתברות מותנית
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 222, משימה 3 בעמוד 224 ומשימה 1 בעמוד 225.
עבודת בית: משימות 4-5 בעמוד 227.

04.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: הוצאות בלי החזרות
עבודת כיתה: משימות 2,4 בעמוד 217, משימות 1-2 בעמוד 219 ומשימה 3 בעמוד 220.
עבודת בית: משימות 3,5,7 בעמוד 221.

21.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: מאורעות שמסתיימים בשלבים שונים
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 215 ומשימה 2 בעמוד 216.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת פסח.

19.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: הסתברות מותנית.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 212 ומשימה 2 בעמוד 213.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 214.

18.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: דיאגרמת עץ - ענפים נוספים.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 205, משימה 3 בעמוד 206 וחלוקת דף שבועי מספר 6
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 208, משימה 5 בעמוד 209 ולהגיש דף מספר 6.

14.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: דיאגרמת עץ - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 202
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 203 ומשימות 4-5 בעמוד 204.

12.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: דיאגרמת עץ.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 198.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 199 ומשימות 3-5 בעמוד 200.

11.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: ייעול טבלת הסתברות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 193, משימה 2 בעמוד 194, משימה 5 בעמוד 195 וחלוקת דף שבועי מספר 5.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 195, משימות 4-5 בעמוד 196 ולהגיש דף מספר 5 ליום ראשון.

07.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: מן הטבלה אל הסתברות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 189 ומשימה 3 בעמוד 190.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 190 ומשימות 2-3 בעמוד 191.

05.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: הסתברות.
עבודת כיתה: פתרון המשימה מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 184, משימות 2-4 בעמוד 185 ומשימה 1 בעמוד 187.
עבודת בית: משימות 2,4 בעמוד 187 ומשימות 5,7 בעמוד 188.


Comments