אלגברה 3

אלגברה 3(2) בשנה"ל תשע"ז בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 2)

תיאור הקורס
נחקור לעומק את הפונקציה הריבועית דרך ייצוגיה השונים. נלמד לפתור משוואות ואי-שוויונות ריבועיים. נשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות. נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. נמשיך לעסוק בהסתברות ובטכניקות אלגבריות (דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר) ובחזקות.

ימים מרוכזים במתמטיקה לקראת התיכון יתקיימו בימים רביעי-חמישי 21-22.06.2017


השיעורים האחרונים

04.06.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: סיכום שנה
עבודת כיתה: kahoot סוף שנה.
עבודת בית: אין.

04.06.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: שאלות תנועה - המשך
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון שאלות מדף "כל מיני סיפורים 2", השלמת משוב עצמי לקראת סיום המחצית השנייה, וחלוקת מבדקי המפמ"ר.
עבודת בית: אין.

26.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: שאלות תנועה
עבודת כיתה: היכרות עם מזד"ה (מהירות, זמן ודרך) פתרון שאלות מדף "כל מיני סיפורים", איסוף עבודות להגשה במקום המפמ"ר ומילוי משוב עצמי לקראת סיום המחצית השנייה.
עבודת בית: אין.

26.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: שיעור אחרי מבדק
עבודת כיתה: חידה יומית, כמה מלים על הערכה חלופית למפמ"ר ופעילות kahoot לג השבועות.
                  מי שמרגיש כי לא הפגין את ידיעותיו במפמ"ר, מוזמן להגיש את דף חזרה 3 (ללא השאלות בגאומטריה) לא יאוחר מיום שישי ה- 02/06/2017. 
עבודת בית: אין.

24.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: מבדק
עבודת כיתה: התקיים מפמ"ר ט'.
עבודת בית: אין.

21.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: אותה פונקציה בהצגות שונות (הצגה מוזזת, הצגה כמכפלה והצגה סטנדרטית)
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון שאלה 2 בדף חזרה 2. משימה 1 בעמוד 55, משימות 2-3 בעמוד 56 ומשימה 4 בעמוד 57.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 59, משימה 1 בעמוד 60 ומשימה 2 בעמוד 61. בנוסף להגיש דף שבועי מספר 10 (דף אחרון).

19.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: נקודות חיתוך של גרפים ופתרון אי-שוויונות
עבודת כיתה: חידה יומית, משימה 1 בעמוד 98, משימה 2 בעמוד 102 ומשימה 3 בעמוד 103.
עבודת בית: שאלה 2 בדף חזרה 2.

17.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: חזרה לקראת המפמ"ר / החלפה על ידי ערן מור
עבודת כיתה: דף חזרה מספר 2 - שאלות 1,3,5,7,9,11,13
עבודת בית: לסיים את עבודת הכיתה.

12.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: בעיות ומשוואות.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1,3 בעמוד 92 ומשימה 4 בעמוד 93. בנוסף פתרון שאלה 9 בדף חזרה 1
עבודת בית: שאלות 11-12, 18-21 בדף חזרה 1.

10.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: מערכת משוואות - פרבולה וישר.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימה 1 בעמוד 88ומשימה 2 בעמוד 89. שאלה 9 בדף חזרה 1 שחולק (כולל פתרונות).
עבודת בית: שאלות 1-8 בדף חזרה 1.

07.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: שאלות מילוליות ומשוואות
עבודת כיתה: חידה יומית, שאלה בקטע הכחול בעמוד 85, משימה 1 בעמוד 85, משימות 2,4 בעמוד 85. בנוסף חולק דף מספר 9.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 86 ומשימות 8,10 בעמוד 87, ולהגיש דף שבועי מספר 9.

05.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: מפשטים ופותרים
עבודת כיתה: חידה יומית, וכן פתרון משימות נבחרות מדף עבודה 8 להגשה.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 82 ומשימות 8,9 בעמוד 84, וכן לסיים ולהגיש דף מספר 8 ביום ראשון הקרוב.

03.05.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: כמה פתרונות למשוואה?
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 75 ומשימות 4-5 בעמוד 76.
עבודת בית: משימות 1,4 בעמוד 77 ומשימות 6-7 בעמוד 78.

30.04.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: יום העצמאות.
עבודת כיתה: שימוש בנוסחת השורשים לפתרון שתי משוואות. וכן, פעילות kahoot ליום העצמאות ה-69 למדינת ישראל.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.

28.04.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: נוסחת השורשים.
עבודת כיתה: הוכחה של נוסחת השורשים (חשיבות הוכחה גם באלגברה וטכניקה של הוכחה) משימה 1 בעמוד 73.
עבודת בית: לפתור שישה מתוך שנים-עשר הסעיפים במשימה 2 בעמוד 74.

23.04.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: נוסחת השורשים בהצגה סטנדרטית.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 71 ומשימה 3 בעמוד 73. בנוסף פעילות kahoot ליום השואה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני טיול שנתי.

21.04.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: פתרון משוואות עם שברים אלגבריים.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון שאלות נבחרות מדף מספר 8.
עבודת בית: לסיים את דף שבועי מספר 8.

19.04.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'.
נושא: פתרון משוואות עם שברים אלגבריים.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1-2 בעמוד 40 ומשימה 3 בעמוד 41.
עבודת בית: אין. מסירת דף שבועי מספר 8 למי שלא יגיע לשיעור ביום שישי.
Ċ
Jackie Hakim,
20 ביוני 2017, 6:46
Ċ
Jackie Hakim,
20 ביוני 2017, 6:46
Ċ
Jackie Hakim,
20 ביוני 2017, 6:46
Ċ
Jackie Hakim,
20 ביוני 2017, 6:46
Comments