אלגברה 3

אלגברה 3(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 2)

תיאור הקורס
נחקור לעומק את הפונקציה הריבועית דרך ייצוגיה השונים. נלמד לפתור משוואות ואי-שוויונות ריבועיים. נשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות. נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. נמשיך לעסוק בהסתברות ובטכניקות אלגבריות (דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר) ובחזקות.השיעורים האחרונים

25.09.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חזקה של חזקה.
עבודת כיתה: משימות 1-3 בעמוד 27 ומשימות 1-4 בעמוד 29.
עבודת בית: משימות 5-6 בעמוד 29 ומשימות 7-8 בעמוד 30. ניתן למצוא את כללי החזקות בעמוד 35.

27.09.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חזקה של חזקה - תרגול
עבודת כיתה: חזרה על חוקי החזקות ופתרון חלק מעבודת הבית.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום הכיפורים.

01.10.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: תרגול חזקות
עבודת כיתה: משימות 1-3 בעמוד 36.
עבודת בית: משימות 4-7 בעמוד 36.

01.10.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: תרגול חזקות
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית ומשימות 1-3 בעמוד 37.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת סוכות.
Comments