אלגברה 3

אלגברה 3(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 2)

תיאור הקורס
נחקור לעומק את הפונקציה הריבועית דרך ייצוגיה השונים. נלמד לפתור משוואות ואי-שוויונות ריבועיים. נשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות. נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. נמשיך לעסוק בהסתברות ובטכניקות אלגבריות (דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר) ובחזקות.


השיעורים האחרונים


11.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פרבולה וישר
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית. משחק kahoot לחג החנוכה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

10.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פרבולה וישר
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 6 בעמוד 123 והחזרת מבדקים בנושא חזקות ופירוק לגורמים.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 123 ומשימות 3-6 בעמוד 124.

06.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פונקציה ריבועית - תכונות
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 1 בעמוד 121.
עבודת בית: משימות 3,5 בעמוד 122.

04.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פונקציה ריבועית
עבודת כיתה: קריאת קטע בעמוד 117, משימות 2-4 בעמוד 118, וחלוקת דף שבועי מספר 1 להגשה.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 119, משימות 2,4 בעמוד 120 ולהגיש דף שבועי מספר 1.

03.12.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא חזקות ופירוק לגורמים.
עבודת בית: אין.

29.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חזקות ופירוק לגורמים
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה לקראת המבדק.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

27.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חזקות ופירוק לגורמים
עבודת כיתה: פתרון משימות אחרונות מדף העבודה בנושא החזקות, וחלוקת עבודת חזרה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה לקראת המבדק.

22.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פירוק לגורמים גנ"ט (גורם משותף, נוסחאות כפל מקוצר וטרינום)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית ודף העבודה בנושא החזקות, ומשחק kahoot בנושא נוסחאות הכפל המקוצר.
עבודת בית: לסיים את כל הסעיפים בעבודה בנושא פירוק לגורמים, שחולקה בשיעור האחרון.

20.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פירוק לגורמים גנ"ט (גורם משותף, נוסחאות כפל מקוצר וטרינום)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית וחלוקת עבודה בנושא פירוק לגורמים (שימו לב! יש תשובות בתחתית כל עמוד).
עבודת בית: להכין סעיפים א-ו בגורם משותף, וסעיפים א-ח בנוסחאות הכפל המקוצר והטרינום.

19.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: נוסחאות הכפל המקוצר - תרגול
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית ומהמשימות בדף בנושא החזקות, משחק kahoot בזוגות בנושא חזקות.
עבודת בית: משימות 5,7,9 בעמוד 110 ומשימות 16,18 בעמוד 112.

15.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: נוסחאות הכפל המקוצר - נוסחה שלישית
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 107 ומשימה 3 בעמוד 108.
עבודת בית: לסיים משימה 3 בעמוד 108, משימות 5,7 בעמוד 108 ומשימה 9 בעמוד 109.

13.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: נוסחאות הכפל המקוצר -שתיים ראשונות
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 101, משימות 3-4 בעמוד 102 ומשימות 5-6 בעמוד 103.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 104, משימות 6,8,10 בעמוד 105 ומשימה 9 בעמוד 103.

08.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פתרון משוואה על ידי טרינום - הסבר נוסף
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, פתרון משוואה על ידי מעבר לגורמים שמכפלתם 0.
עבודת בית: להשלים את עבודת הבית מהשיעור הקודם - משימות 7,2 בעמוד 99 ומשימות 4,6 בעמוד 100.

06.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פתרון משוואה על ידי טרינום.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פתרון משוואה על ידי מעבר לגורמים שמכפלתם 0, וכן פתרון משימות 4-5 בעבודת החזרה בנושא חזקות.
עבודת בית: משימות 7,2 בעמוד 99 ומשימות 4,6 בעמוד 100.

05.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: טרינום.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 97, וכן פתרון משימות 2-3 בעבודת החזרה בנושא חזקות.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 97 ומשימות 3-5 בעמוד 98.

01.11.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חוק הפילוג המורחב - המשך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 94.
עבודת בית: משימות 6,9 בעמוד 95 ומשימות 12,14 בעמוד 96. בנוסף, להביא את עבודת הסיכום בנושא חזקות גם לשיעור הבא.

30.10.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חוק הפילוג המורחב - תזכורת.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, וכן סעיפים נבחרים ממשימה I בעבודת הסיכום בנושא חזקות. משימה 1 בעמוד 92.
עבודת בית: משימות 4-7 בעמוד 93 ומשימה 8 בעמוד 94. בנוסף, להביא את עבודת הסיכום בנושא חזקות גם לשיעור הבא.

29.10.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: כתיב מדעי של מספרים קטנים מאוד.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 59 ומשימות 3-4,6-7 בעמוד 60.
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 61 ומשימות 5,8 בעמוד 62. בנוסף, להביא את עבודת הסיכום בנושא חזקות לשיעור הבא.

25.10.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חזקות - סיכום (עבודה עצמאית)
עבודת כיתה: חולקה עבודת סיכום בנושא חזקות.
עבודת בית: לסיים את עבודת הסיכום.

23.10.2017
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: חזקה עם מעריך שלילי - תרגול
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימות 1-2 בעמוד 54.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 55 ומשימות 2,4 בעמוד 56.


Comments