אלגברה 3

אלגברה 3(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 2)

תיאור הקורס
נחקור לעומק את הפונקציה הריבועית דרך ייצוגיה השונים. נלמד לפתור משוואות ואי-שוויונות ריבועיים. נשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות. נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. נמשיך לעסוק בהסתברות ובטכניקות אלגבריות (דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר) ובחזקות.

מבדק בנושא פירוק לגורמים והסתברות יתקיים ביום ראשון ה- 18/03/2018

השיעורים האחרונים

18.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: דיאגרמת עץ - ענפים נוספים.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 205, משימה 3 בעמוד 206 וחלוקת דף שבועי מספר 6
עבודת בית: משימות 1-3 בעמוד 208, משימה 5 בעמוד 209 ולהגיש דף מספר 6.

14.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: דיאגרמת עץ - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 202
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 203 ומשימות 4-5 בעמוד 204.

12.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: דיאגרמת עץ.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 198.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 199 ומשימות 3-5 בעמוד 200.

11.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: ייעול טבלת הסתברות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 193, משימה 2 בעמוד 194, משימה 5 בעמוד 195 וחלוקת דף שבועי מספר 5.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 195, משימות 4-5 בעמוד 196 ולהגיש דף מספר 5 ליום ראשון.

07.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: מן הטבלה אל הסתברות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 189 ומשימה 3 בעמוד 190.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 190 ומשימות 2-3 בעמוד 191.

05.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: הסתברות.
עבודת כיתה: פתרון המשימה מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 184, משימות 2-4 בעמוד 185 ומשימה 1 בעמוד 187.
עבודת בית: משימות 2,4 בעמוד 187 ומשימות 5,7 בעמוד 188.

31.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: שאלות ומשוואות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, והטרמה להסתברות - הטלה של קוביית משחק אחת.
עבודת בית: להשלים את הטבלה 6X6 עם סכום של שתי קוביות משחק, ולענות על השאלה- מה ההסתברות לקבל סכום 7.

29.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: שאלות ומשוואות.
עבודת כיתה: משימות 1-3 בעמוד 180.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 181 ומשימות 1-3 בעמוד 182
.

28.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: פרבולות ושטחים.
עבודת כיתה: משימות 1-3 בעמוד 177.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 178,משימות 4,6 בעמוד 179 
ולהגיש משימה באתר אופק עדליום ראשון הבא (לא לשכוח בסיום המשימה ללחוץ על "הגש משימה").

24.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: מערכת משוואות עם שני משתנים.
עבודת כיתה: פתרון חלק מדף מספר 4 ומשחק kahoot בנושא פירוק לגורמים.
עבודת בית: להגיש דף שבועי מספר 4.

22.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: המשך כיווצים הרחבות והזזות של ה"דוגמנית".
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 10 בעמוד 176.
עבודת בית: משימה 8 בעמוד 176. להביא טלפונים לשיעור הבא.

21.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: כיווצים הרחבות והזזות של ה"דוגמנית".
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 172, החזרת מבדקים בנושא פונקציה ריבועית.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 174, משימות 3,5,7 בעמוד 175 ומשימה 9 בעמוד 176
 
17.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: כיווצים והרחבות של ה"דוגמנית".
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 163, משימה 3 בעמוד 164 ומשימות 5-6 בעמוד 165.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 165 ומשימות 3-5 בעמוד 166.

15.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'
נושא: מערכת משוואות עם שני משתנים - תזכורת.
עבודת כיתה: פתרון משימה 1 מדף עבודה שבועי מספר 4 - באופן גרפי ובאופן אלגברי (חילוץ והצבה, השוואת מקדמים).
עבודת בית: לסיים ולהגיש דף שבועי מספר 4 ליום ראשון.

14.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: מבדק
עבודת כיתה: התקיים מבדק צובר, 
בעיקר על פונקציה ריבועית, אך גם על חזקות ופירוק לגורמים

עבודת הבית: אין.

10.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: הזזות אופקיות
עבודת כיתה: פתרון כל השאלות בעבודת החזרה לקראת המבדק, וכן חלוקת תרגול נוסףלפונקציה ריבועית -הצגה מוזזת.
עבודת הבית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.לשים לב לסיכום בתחתית העמוד.

08.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: הזזות אופקיות
עבודת כיתה: משימה 6 בעמוד 141, משימות 1-2 בעמוד 143 ומשימה 3 בעמוד 143, וכן חלוקת עבודת חזרה לקראת המבדק.
עבודת הבית: משימה 5 בעמוד 143 ומשימות 6-7 בעמוד 144.

07.01.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק א'.
נושא: פרבולות ומשוואות
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית בנושא פירוק לגורמים וכן משחק kahoot בנושא הזזות אנכיות.
עבודת הבית: משימה 1 בעמוד 139 (פעילות במחשב)  או משימה 2 בעמוד 139 (בחוברת)


Comments