ידיעון ומערכת שעות

מצורף קישור להורדת הידיעון ומערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.
ניתן להוריד את המערכת של כל חטיבה בקובץ PDF נפרדComments