ידיעון ומערכת שעות
מצורף קישור להורדת ידיעון בית הספר לשנת הלימודים הנוכחית.
הידיעון פורס את מגוון השיעורים הקיים בבית הספר ואת אפשרויות הבחירה של התלמידים.
מצורף קישור להורדת מערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.
ניתן להוריד את המערכת של כל חטיבה בקובץ PDF נפרדComments