9/3/18-דיון ללא הצבעה חשיבות המפגשים ארוכים בבית הספר

נשלח 6 במרץ 2018, 5:56 על ידי גילי צור

הסבר:

לאחרונה הייתה הצעה של ילדה מכיתה ו' לביטול המפגשים ונראה שזה נושא מדובר בקרב הילדים.

על פי רוח החוקה, חשיבותו של בית הספר מושתתת על המפגשים ולכן יש צורך לדון בנושא,

לצמצם את הפערים ולחשוב על דרכים לשיפור. 

Comments